uitdagend en gedreven
Lees meer >
Contact
RSG Broklede
Schepersweg 6a
3621 JK Breukelen
Routebeschrijving

Postbus 246
3620 AE Breukelen

T 0346 - 258060
E broklede@broklede.nl
Agenda
Ouderavond 2e leerjaar

18/09-2018
1e ronde – 19.30 uur voor havo, thavo en havo/vwo
2e ronde – 20.30 uur voor vwo en tvwo

Ouderavond 3e leerjaar

24/09-2018
1e ronde – 19.30 uur havo
2e ronde – 20.30 uur vwo en tvwo

Workshop tvwo 6

27-09-2018-World War 1 Poetry

Bekijk alle agenda-items

Laatste Nieuws

Weer een Gouden Kalf voor talentgroep beeldend/design?

Op dinsdagmiddag 2 oktober schitteren de leerlingen op de rode loper van de Stadsschouwburg in Utrecht

Lees meer >
De conciërge lost het op……

Theo Franke in het Algemeen Dagblad van 1 september jl.

Lees meer >

Waar gaat die rugzak met dat kind naartoe?

Het schooljaar is weer begonnen en de eersteklassers (de kleinste leerlingen met de grootste tassen) stromen binnen. Ze kennen het gebouw, omdat ze niet voor het eerst op Broklede zijn, maar toch is het spannend allemaal.

Dit jaarlijkse ritueel kenmerkt het begin van het schooljaar. Ook voor andere leerlingen geldt de relatieve nieuwigheid. Toch weer andere docenten en soms ook andere vakken. Voordat we weer helemaal gewend zijn, zijn we gauw een paar weken verder. Je weet: de eerste klap is ……..

Doe je best, daar heb je de rest van het schooljaar profijt van!

Rob van Oevelen
Rector-bestuurder

Broklede wil leerlingen goed voorbereiden op de toenemende globalisering van onze samenleving. Binnen de regio zijn we anders dan de andere scholen. We besteden veel aandacht aan internationalisering in het onderwijs. Het tvwo is hiervan een goed voorbeeld, maar ook de andere leerlingen krijgen binnen en buiten de les een ruim aanbod aan internationale kennis en activiteiten, waar mogelijk in samenwerking met leerlingen van buitenlandse scholen.

Door tweetalig onderwijs zijn leerlingen straks nog beter voorbereid op vervolgstudies in binnen- en buitenland en kunnen ze aantonen dat ze meer kunnen en willen! Onze tweetalige afdeling is goedgekeurd door het Europees Platform.

Vwo plus-leerlingen vinden extra uitdaging in het tweetalig vwo. In deze klassen is Engels de voertaal bij de helft van de vakken en speelt internationalisering in de les en in tal van extra activiteiten een grote rol. Naast het vwo-diploma kunnen leerlingen in het tvwo een certificaat van het Europees Platform behalen en het IB-certificaat voor het vak Engels (International Baccalaureate).
In 2017 zijn we gestart met een tweetalige havo-brugklas. Daardoor worden ook gemotiveerde havoleerlingen in de gelegenheid gesteld een volledige tweetalige opleiding op Broklede te volgen.

Leerlingen en leraren vertellen

Top