uitdagend en gedreven
Lees meer >
Contact
RSG Broklede
Schepersweg 6a
3621 JK Breukelen
Routebeschrijving

Postbus 246
3620 AE Breukelen

T 0346 - 258060
E broklede@broklede.nl
Agenda
Vakantieplanning 2019-2020

De planning is vastgesteld door de GMR.

Ugandareis

13 t/m 24-4-2019

Meivakantie (incl. Goede Vrijdag en Pasen)

19/04 t/m 03/05-2019

Bekijk alle agenda-items

Laatste Nieuws

Heet onze internationale studenten welkom!

Een van de speerpunten van onze school is internationalisering. We richten de blik op de wereld om ons heen, maar we halen de wereld ook binnen de school.

Lees meer >
Arthur Pormes en Lars Roon waren in Finland

Onze collega’s Arthur Pormes en Lars Roon zijn in Finland om inspiratie op te doen.

Lees meer >

Bruisende school

Na bijna een maand, stel ik tevreden vast dat er veel mooie initiatieven zijn op Broklede waar de leerlingen en collega’s zichtbaar met plezier aan deelnemen. Er is sprake van een gevarieerd aanbod. In de korte tijd dat ik hier nu werk, waren er al 3 uitwisselingen (India, Frankrijk en Engeland) voor leerlingen, zijn er collega’s naar Finland om zich te laten inspireren door het Finse onderwijs, hebben de leerlingen uit 4 havo een interessante excursie gehad bij het vak aardrijkskunde over ‘ruimte voor water’ en heb ik genoten van de leerlingen in vwo 5 die werkten aan een mini-pws. Die laatste groep had in tweetallen een onderzoeksvraag geformuleerd, zelf een experiment bedacht en uitgevoerd. Het was bijzonder om te zien hoe zelfstandig en gemotiveerd de leerlingen te werk gingen en hoe goed zij omgingen met de mogelijkheid om zelf keuzes te maken.

Na al die interessante activiteiten is het tijd voor wat ontspanning en komt de meivakantie als geroepen. De examenkandidaten kunnen deze periode gebruiken om de laatste puntjes op de i te zetten, want direct na de vakantie starten zij met hun centrale examens. Ik wens jullie hierbij alle succes en hoop dat jullie mooie resultaten gaan behalen!

Een hele fijne vakantie, vanaf 6 mei gaan we samen werken aan alweer de laatste loodjes van dit schooljaar.

Dick Frantzen
Rector-bestuurder

Broklede wil leerlingen goed voorbereiden op de toenemende globalisering van onze samenleving. Binnen de regio zijn we anders dan de andere scholen. We besteden veel aandacht aan internationalisering in het onderwijs. Het tvwo is hiervan een goed voorbeeld, maar ook de andere leerlingen krijgen binnen en buiten de les een ruim aanbod aan internationale kennis en activiteiten, waar mogelijk in samenwerking met leerlingen van buitenlandse scholen.

Door tweetalig onderwijs zijn leerlingen straks nog beter voorbereid op vervolgstudies in binnen- en buitenland en kunnen ze aantonen dat ze meer kunnen en willen! Onze tweetalige afdeling is goedgekeurd door het Europees Platform.

Vwo plus-leerlingen vinden extra uitdaging in het tweetalig vwo. In deze klassen is Engels de voertaal bij de helft van de vakken en speelt internationalisering in de les en in tal van extra activiteiten een grote rol. Naast het vwo-diploma kunnen leerlingen in het tvwo een certificaat van het Europees Platform behalen en het IB-certificaat voor het vak Engels (International Baccalaureate).
In 2017 zijn we gestart met een tweetalige havo-brugklas. Daardoor worden ook gemotiveerde havoleerlingen in de gelegenheid gesteld een volledige tweetalige opleiding op Broklede te volgen.

 

Leerlingen en leraren vertellen

Top