veelzijdig en stimulerend
Lees meer >
Contact
RSG Broklede
Schepersweg 6a
3621 JK Breukelen
Routebeschrijving

Postbus 246
3620 AE Breukelen

T 0346 - 258060
E broklede@broklede.nl
Agenda
Belangrijk nieuws!

Beste ouder, verzorger, Naar aanleiding van het schietincident in Utrecht hebben wij contact gezocht met de politie. Het advies van de politie om binnen te blijven geldt voor de gemeente Utrecht en niet voor gemeente Stichtse Vecht. Wij hebben zojuist de leerlingen laten weten dat alle leerlingen die in de gemeente Utrecht wonen of die […]

Schoolexamen 5h, 6v – week 3

20-03 t/m 26-03-2019

Intakegesprekken tvwo (8e groepers)

21-03-2019

Bekijk alle agenda-items

Laatste Nieuws

Leerlingen politiek betrokken

Onderwijs heeft invloed op de ontwikkeling van democratisch burgerschap!

Lees meer >
Open Huis – 26 januari

Waar staan de foto’s van het Open Huis van 26 januari jl.?

Lees meer >

De heer D. (Dick) Frantzen is benoemd tot rector-bestuurder van onze twee scholen (RSG Broklede en Rientjes mavo). Hij start zijn functie per 16 maart a.s. en volgt de heer Rob van Oevelen op die per 1 februari jl. een andere betrekking heeft aanvaard.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de heer Frantzen snel zijn draai bij ons zal vinden en de ontwikkeling van onze scholen enthousiast en voortvarend ter hand zal nemen.

Frank van de Kamp
Directeur bedrijfsvoering


Broklede wil leerlingen goed voorbereiden op de toenemende globalisering van onze samenleving. Binnen de regio zijn we anders dan de andere scholen. We besteden veel aandacht aan internationalisering in het onderwijs. Het tvwo is hiervan een goed voorbeeld, maar ook de andere leerlingen krijgen binnen en buiten de les een ruim aanbod aan internationale kennis en activiteiten, waar mogelijk in samenwerking met leerlingen van buitenlandse scholen.

Door tweetalig onderwijs zijn leerlingen straks nog beter voorbereid op vervolgstudies in binnen- en buitenland en kunnen ze aantonen dat ze meer kunnen en willen! Onze tweetalige afdeling is goedgekeurd door het Europees Platform.

Vwo plus-leerlingen vinden extra uitdaging in het tweetalig vwo. In deze klassen is Engels de voertaal bij de helft van de vakken en speelt internationalisering in de les en in tal van extra activiteiten een grote rol. Naast het vwo-diploma kunnen leerlingen in het tvwo een certificaat van het Europees Platform behalen en het IB-certificaat voor het vak Engels (International Baccalaureate).
In 2017 zijn we gestart met een tweetalige havo-brugklas. Daardoor worden ook gemotiveerde havoleerlingen in de gelegenheid gesteld een volledige tweetalige opleiding op Broklede te volgen.

 

Leerlingen en leraren vertellen

Top