uitdagend en gedreven
Lees meer >
Contact
RSG Broklede
Schepersweg 6a
3621 JK Breukelen
Routebeschrijving

Postbus 246
3620 AE Breukelen

T 0346 - 258060
E broklede@broklede.nl

Laatste Nieuws

Leerlingen politiek betrokken

Onderwijs heeft invloed op de ontwikkeling van democratisch burgerschap!

Lees meer >
Open Huis – 26 januari

Waar staan de foto’s van het Open Huis van 26 januari jl.?

Lees meer >

Even voorstellen: Dick Frantzen

Maandag 18 maart was in vele opzichten een bijzondere dag. Het was mijn eerste werkdag voor VO de Vechtstreek als bestuurder van de Stichting en rector van beide scholen, maar de gebeurtenissen in Utrecht zorgden er al snel voor dat de focus op veel belangrijker zaken gericht moest worden. Gelukkig is iedereen van zowel Broklede als de Rientjes Mavo veilig thuisgekomen, maar het is duidelijk dat de gebeurtenissen een grote impact hebben op het dagelijkse leven. Zo ook op beide scholen.

Gelukkig was er de dagen erna wel ruimte om de scholen wat beter te leren kennen en in gesprek te gaan met enkele medewerkers. Ik ontmoet gedreven mensen met een groot onderwijshart. Ik zie twee prachtige scholen en ik heb er heel veel zin in om samen met medewerkers, leerlingen en hun ouders te zoeken naar de sterke punten die we vooral willen behouden, maar ook naar punten die we graag anders of beter of meer zouden willen doen.

De afgelopen 7 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven. Na een traject van onderwijsvernieuwing en een grootscheepse renovatie van het schoolgebouw, was voor mij de cirkel rond en kreeg ik de kans om mij in te gaan zetten voor Vo de Vechtstreek. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. Ik ben blij dat ik nu dus begonnen ben en me in kan gaan zetten om op beide scholen een vervolg te geven aan de ingezette koers, deze te versterken en waar gewenst te verbeteren.

Dick Frantzen
Rector-bestuurder

Broklede wil leerlingen goed voorbereiden op de toenemende globalisering van onze samenleving. Binnen de regio zijn we anders dan de andere scholen. We besteden veel aandacht aan internationalisering in het onderwijs. Het tvwo is hiervan een goed voorbeeld, maar ook de andere leerlingen krijgen binnen en buiten de les een ruim aanbod aan internationale kennis en activiteiten, waar mogelijk in samenwerking met leerlingen van buitenlandse scholen.

Door tweetalig onderwijs zijn leerlingen straks nog beter voorbereid op vervolgstudies in binnen- en buitenland en kunnen ze aantonen dat ze meer kunnen en willen! Onze tweetalige afdeling is goedgekeurd door het Europees Platform.

Vwo plus-leerlingen vinden extra uitdaging in het tweetalig vwo. In deze klassen is Engels de voertaal bij de helft van de vakken en speelt internationalisering in de les en in tal van extra activiteiten een grote rol. Naast het vwo-diploma kunnen leerlingen in het tvwo een certificaat van het Europees Platform behalen en het IB-certificaat voor het vak Engels (International Baccalaureate).
In 2017 zijn we gestart met een tweetalige havo-brugklas. Daardoor worden ook gemotiveerde havoleerlingen in de gelegenheid gesteld een volledige tweetalige opleiding op Broklede te volgen.

 

Leerlingen en leraren vertellen

Top