uitdagend en gedreven
Lees meer >
Contact
RSG Broklede
Schepersweg 6a
3621 JK Breukelen
Routebeschrijving

Postbus 246
3620 AE Breukelen

T 0346 - 258060
E broklede@broklede.nl
Agenda
Planning toelating – groep 8

Lees hier de planning m.b.t. toelating.

Profiel/vakvoorlichting 3e leerjaar

18 en 20-2-2020 – profiel/vakvoorlichting 3e leerjaar

Let op! Studiemiddag verplaatst

20-02-2020 les volgens het reguliere rooster!

Bekijk alle agenda-items

Laatste Nieuws

Nederlandse Wiskunde Olympiade

Vier Broklede leerlingen hebben zich geplaatst voor de volgende ronde!

Lees meer >
Officiële opening Study Lounge

Onder grote belangstelling heeft wethouder Hetty Veneklaas onze nieuwe moderne Study Lounge geopend.

Lees meer >

We zijn de kerstvakantie alweer bijna vergeten. De examenleerlingen hebben hun SE-week al achter de rug. We hopen en verwachten dat er goede resultaten zijn behaald.

Inmiddels heeft het Open Huis op Broklede onder enthousiaste leiding van een grote groep medewerkers en leerlingen plaatsgevonden. Het was een prachtige dag met veel belangstelling.
We hebben aan leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers kunnen laten zien wie wij zijn, waar we voor staan en wat je krijgt als je voor Broklede kiest.
Nu staan de lesmiddagen nog op programma; we hebben al veel aanmeldingen. Op 29 januari en 12 februari schuiven de huidige 8e groepers tussen 14.30 en 16.00 uur in onze schoolbanken om te ervaren hoe de lessen er in het voortgezet onderwijs uit zien.
We kijken er naar uit om alle leerlingen enthousiast te maken voor onze school waar wij zo trots op zijn.

Dick Frantzen
Rector-bestuurder

Broklede wil leerlingen goed voorbereiden op de toenemende globalisering van onze samenleving. Binnen de regio zijn we anders dan de andere scholen. We besteden veel aandacht aan internationalisering in het onderwijs. Het tvwo is hiervan een goed voorbeeld, maar ook de andere leerlingen krijgen binnen en buiten de les een ruim aanbod aan internationale kennis en activiteiten, waar mogelijk in samenwerking met leerlingen van buitenlandse scholen.

Door tweetalig onderwijs zijn leerlingen straks nog beter voorbereid op vervolgstudies in binnen- en buitenland en kunnen ze aantonen dat ze meer kunnen en willen! Onze tweetalige afdeling is goedgekeurd door het Europees Platform.

Vwo plus-leerlingen vinden extra uitdaging in het tweetalig vwo. In deze klassen is Engels de voertaal bij de helft van de vakken en speelt internationalisering in de les en in tal van extra activiteiten een grote rol. Naast het vwo-diploma kunnen leerlingen in het tvwo een certificaat van het Europees Platform behalen en het IB-certificaat voor het vak Engels (International Baccalaureate).
In 2017 zijn we gestart met een tweetalige havo-brugklas. Daardoor worden ook gemotiveerde havoleerlingen in de gelegenheid gesteld een volledige tweetalige opleiding op Broklede te volgen.

 

Leerlingen en leraren vertellen

Top