uitdagend en gedreven
Lees meer >
Contact
RSG Broklede
Schepersweg 6a
3621 JK Breukelen
Routebeschrijving

Postbus 246
3620 AE Breukelen

T 0346 - 258060
E broklede@broklede.nl
Agenda
Geen buitenschoolse activiteiten

In verband met de onzekerheden rondom corona hebben wij tot de kerstvakantie geen buitenschoolse activiteiten in onze jaaragenda opgenomen. Wij hopen van harte dat dit na 1 januari 2021 weer mogelijk is. De plannen en opties zijn er.

Ouderavond 3e leerjaar via Teams

28-09-2020 ronde 1: 18.30 uur ronde 2: 19.30 uur

5h – Examenvoorlichting leerlingen/mentoren

29-09-2020: 14.35 uur

Bekijk alle agenda-items

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >

We zijn weer begonnen! De school is open voor alle leerlingen en bruist weer. Na een half jaar voelt dat als een enorme opluchting en we zijn blij om iedereen weer in het gebouw te hebben.

Op Broklede hebben we in de directie en met de leden van de Medezeggenschapsraad besloten om alle maatregelen uit het protocol van de sociale partners strikt na te leven en daar aan toe te voegen dat iedereen in de gangen van ons gebouw verplicht een mondkapje draagt. De voornaamste reden hiervoor is dat we in de gangen niet voldoende ruimte hebben om 1,5m afstand tot de medewerkers te bewaren. In de gesprekken over de maatregelen hebben we uitgesproken dat we kiezen voor better safe than sorry.

Wij wensen iedereen een heel goed schooljaar toe!

Dick Frantzen
Rector-bestuurder

Broklede wil leerlingen goed voorbereiden op de toenemende globalisering van onze samenleving. Binnen de regio zijn we anders dan de andere scholen. We besteden veel aandacht aan internationalisering in het onderwijs. Het tvwo is hiervan een goed voorbeeld, maar ook de andere leerlingen krijgen binnen en buiten de les een ruim aanbod aan internationale kennis en activiteiten, waar mogelijk in samenwerking met leerlingen van buitenlandse scholen.

Door tweetalig onderwijs zijn leerlingen straks nog beter voorbereid op vervolgstudies in binnen- en buitenland en kunnen ze aantonen dat ze meer kunnen en willen! Onze tweetalige afdeling is goedgekeurd door het Europees Platform.

Vwo plus-leerlingen vinden extra uitdaging in het tweetalig vwo. In deze klassen is Engels de voertaal bij de helft van de vakken en speelt internationalisering in de les en in tal van extra activiteiten een grote rol. Naast het vwo-diploma kunnen leerlingen in het tvwo een certificaat van het Europees Platform behalen en het IB-certificaat voor het vak Engels (International Baccalaureate).
In 2017 zijn we gestart met een tweetalige havo-brugklas. Daardoor worden ook gemotiveerde havoleerlingen in de gelegenheid gesteld een volledige tweetalige opleiding op Broklede te volgen.

 

Leerlingen en leraren vertellen

Top