veelzijdig en stimulerend
Lees meer >
Contact
RSG Broklede
Schepersweg 6a
3621 JK Breukelen
Routebeschrijving

Postbus 246
3620 AE Breukelen

T 0346 - 258060
E broklede@broklede.nl
Agenda
Uitwisseling in Chartres – 4h, 4v

10 t/m 16-11-2018 uitwisseling in Chartres 4h, 4v

Uitwisseling 3 Tvm Billingham UK

12 t/m 16-11-2018

Docentenspreekuur (alle leerjaren)

19-11-2018

Bekijk alle agenda-items

Laatste Nieuws

Informatieavond 22 november 2018

Overstap van groep 8 naar voortgezet onderwijs. Welke school past goed bij het kind?

Lees meer >
Inspiratiedag Broklede

Na het grote succes in 2017 willen wij onze leerlingen nog meer inspireren op allerlei gebieden.

Lees meer >

De week voor de herfstvakantie was het activiteitenweek. Leerlingen waaierden uit en de school leek wel een reisbureau, al die excursies en reizen!

Een collega noemt dat ‘leren met je voeten’ een prachtige uitspraak wat mij betreft, want zo is het ook, je leert buiten school of op een andere manier in de school zelf en het is nog leuk ook!

Daarna lekker een week uitgerust van de eerste periode en nu weer vol goede moed aan het werk!

Rob van Oevelen
Rector-bestuurder

Broklede wil leerlingen goed voorbereiden op de toenemende globalisering van onze samenleving. Binnen de regio zijn we anders dan de andere scholen. We besteden veel aandacht aan internationalisering in het onderwijs. Het tvwo is hiervan een goed voorbeeld, maar ook de andere leerlingen krijgen binnen en buiten de les een ruim aanbod aan internationale kennis en activiteiten, waar mogelijk in samenwerking met leerlingen van buitenlandse scholen.

Door tweetalig onderwijs zijn leerlingen straks nog beter voorbereid op vervolgstudies in binnen- en buitenland en kunnen ze aantonen dat ze meer kunnen en willen! Onze tweetalige afdeling is goedgekeurd door het Europees Platform.

Vwo plus-leerlingen vinden extra uitdaging in het tweetalig vwo. In deze klassen is Engels de voertaal bij de helft van de vakken en speelt internationalisering in de les en in tal van extra activiteiten een grote rol. Naast het vwo-diploma kunnen leerlingen in het tvwo een certificaat van het Europees Platform behalen en het IB-certificaat voor het vak Engels (International Baccalaureate).
In 2017 zijn we gestart met een tweetalige havo-brugklas. Daardoor worden ook gemotiveerde havoleerlingen in de gelegenheid gesteld een volledige tweetalige opleiding op Broklede te volgen.

Leerlingen en leraren vertellen

Top