Coronavirus

Op onze scholen RSG Broklede en de Rientjes Mavo hanteren wij de richtlijnen van het RIVM. Waar nodig passen wij het beleid aan.
Lees hier de meest actuele richtlijnen van het RIVM.


Vaccinaties meningokokken uitgesteld
Het RIVM heeft besloten dat alle groepsvaccinaties worden uitgesteld, vanwege het coronavirus. Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie. Het is de bedoeling om deze vaccinatie nog voor 1 juli 2020 te geven. De uitvoering ervan gaat in aangepaste vorm plaatsvinden.
De jongeren die wonen in provincie Utrecht ( met uitzondering van gemeente Utrecht) hebben eerder een uitnodiging ontvangen voor de meningokokken vaccinatie. Deze uitnodiging gaat dus niet door. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging. Dit kan even duren. Bewaar de eerste uitnodiging wel. Hierin zit het vaccinatiebewijs en een oproepkaart die we nodig hebben bij de nieuwe afspraak.
Voor informatie kijk op www.ggdru.nl

Voor jongeren die wonen buiten de provincie Utrecht of in gemeente Utrecht, kijk op de website van je eigen GGD voor verdere informatie.

Laatste Nieuws

We zijn trots!

Beste/lieve leerling in 5havo of 6vwo,
In dit bizarre en bijzondere schooljaar nemen de meesten van jullie afscheid van Broklede. Maar wij nemen ook afscheid van jou.

Lees meer >
Coronavirus

Lees hier de meest actuele richtlijnen en mededelingen van het RIVM.

Lees meer >
Top