Pilot iPad-klas

Met ingang van dit schooljaar zijn we in klas 1Hb gestart met een pilot rondom “meer ICT gebruik in de klas”, ten behoeve van het onderwijs. In klas 1Hb werken de leerlingen met iPads. We streven hierbij verschillende doelen na, zoals o.a., leerlingen eenvoudiger gedifferentieerde stof aanbieden, meer afwisselende werkvormen tijdens de lessen en leerlingen goed voorbereiden op een maatschappij waarin ICT een grote rol speelt.
We willen de iPads daarbij gebruiken als middel, als aanvulling op de docent die een leidende rol blijft spelen.
In de loop van het eerste pilotjaar bepalen we hoe de pilot verder gaat verlopen in volgende schooljaren. We verzamelen door middel van evaluatieformulieren informatie en ervaringen van de leerlingen, docenten en ouders van de leerlingen in deze klas.
Een eerste evaluatieronde met docenten, leerlingen en ouders van klas 1Hb vindt in december 2016 plaats.

ipad-in-de-klas-def-sept-16

Laatste Nieuws

Model European Parliament Nationaal

Eind september deed Broklede mee aan het Model European Parliament Nationaal. Alle kandidaten die dit jaar meededen, waren de beste van de hele school. Een hele eer om mee te doen dus!

Lees meer >

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
Top