Personeelsraad

Bezetting personeelsraad 2017-2018

  • Francis Kosterman (voorzitter), OP
  • Annemiek Dijkhuizen, OOP
  • Frank van de Kamp, schoolleiding 

Doelstelling personeelsraad
De personeelsraad heeft tot doelstelling waar mogelijk verbeteringsvoorstellen te helpen doorvoeren in de organisatie voor alle personeelsleden. De personeelsraad adviseert daartoe over door het personeel aangedragen kwesties -voorzien van voorstellen. Het betreft kwesties die niet in de andere geledingen van de organisatie (secties, teams, (p)mr) aan de orde gesteld worden. Agendapunten kunnen door het personeel worden ingediend via personeelsraad@broklede.nl . De personeelsraad komt één maal per maand bijeen, maar handelt kwesties die eerder aandacht vereisen direct af.

Laatste Nieuws

Informatieavond 22 november 2018

Overstap van groep 8 naar voortgezet onderwijs. Welke school past goed bij het kind?

Lees meer >
Inspiratiedag Broklede

Na het grote succes in 2017 willen wij onze leerlingen nog meer inspireren op allerlei gebieden.

Lees meer >
Top