Personeelsraad

Bezetting personeelsraad 2017-2018

  • Francis Kosterman (voorzitter), OP
  • Annemiek Dijkhuizen, OOP
  • Frank van de Kamp, schoolleiding 

Doelstelling personeelsraad
De personeelsraad heeft tot doelstelling waar mogelijk verbeteringsvoorstellen te helpen doorvoeren in de organisatie voor alle personeelsleden. De personeelsraad adviseert daartoe over door het personeel aangedragen kwesties -voorzien van voorstellen. Het betreft kwesties die niet in de andere geledingen van de organisatie (secties, teams, (p)mr) aan de orde gesteld worden. Agendapunten kunnen door het personeel worden ingediend via personeelsraad@broklede.nl . De personeelsraad komt één maal per maand bijeen, maar handelt kwesties die eerder aandacht vereisen direct af.

Laatste Nieuws

Samenwerking basisscholen met Broklede

Alle kinderen kregen les in microscopie, natuurkunde en scheikunde

Lees meer >
Veiligheidsconvenant

Broklede heeft een veiligheidsconvenant afgesloten met gemeente, politie en bureau Halt in aanwezigheid van de burgemeester en de wethouder.

Lees meer >
Top