Personeelsraad

Bezetting personeelsraad 2017-2018

  • Francis Kosterman (voorzitter), OP
  • Annemiek Dijkhuizen, OOP
  • Frank van de Kamp, schoolleiding 

Doelstelling personeelsraad
De personeelsraad heeft tot doelstelling waar mogelijk verbeteringsvoorstellen te helpen doorvoeren in de organisatie voor alle personeelsleden. De personeelsraad adviseert daartoe over door het personeel aangedragen kwesties -voorzien van voorstellen. Het betreft kwesties die niet in de andere geledingen van de organisatie (secties, teams, (p)mr) aan de orde gesteld worden. Agendapunten kunnen door het personeel worden ingediend via personeelsraad@broklede.nl . De personeelsraad komt één maal per maand bijeen, maar handelt kwesties die eerder aandacht vereisen direct af.

Laatste Nieuws

Uitkomst POVO 2e ronde

97% van de leerlingen uit Utrecht en Stichtse Vecht is op de school van hun eerste keuze geplaatst.

Lees meer >
Top