Wie zijn wij?

De Ouderraad 2019-2020 bestaat uit:
Mario Verheijen – voorzitter
Mieke Wolfs-Smits – vicevoorzitter
Pauline Timmer – secretaris
Denise van Hattum – penningmeester
Hans Muskens
Bert Simhoffer
Femke Hofstee-van der Meulen
Annet Voorburg
Marcel Kersting
Aafke Broers
Martijn van den Ouden
Mariette van der Velden

De raadsleden stellen zich voor:

Mario Verheijen – voorzitter
mario-verheijen-or

Sinds oktober 2012 ben ik toegetreden tot de ouderraad met als doel betrokkenheid bij de middelbare school te houden. De verwachtingen van ouders en leerlingen m.b.t. school zijn vaak hoog. Ik heb ervaren dat de Broklede schoolleiding het contact met de ouders zeer waardeert en graag de betrokkenheid opzoekt van de ouders en van de kinderen. Ik wil zelf betrokken zijn bij de leefomgeving van mijn kinderen en het is mijn streven dat ouders betrokken blijven bij de ontwikkelingen op school. Met een krachtige en betrokken ouderraad kunnen wij namens de ouders een waardevol klankbord bieden aan de schoolleiding.
Naast mijn rol in de ouderraad ben ik ook lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en dat zorgt voor een actieve verbinding tussen de ouderraad en de MR.

Mieke Wolfs-Smits – vicevoorzitter

Hans Muskens 

foto Hans - OR

Ik ben woonachtig in Breukelen en heb mijn drie dochters op Broklede. Laura in tvwo, Anouk in vwo en Sofie op de havo.
Ben sinds november 2013 lid van de Ouderraad en sinds de ALV 2014 penningmeester en dagelijks bestuur. Wil me graag inzetten voor Broklede omdat het middelbaar onderwijs een hele belangrijke schakel is voor het vervolgonderwijs. De afstemming tussen de middelbare school en hogere scholen of universiteit zal daarom goed moeten zijn. We zijn als Ouderraad nauw betrokken bij Broklede en dat zie je terug hoe wij de Ouderraad hebben ingedeeld. Themacommissie, sociale activiteiten, beroepskeuze en communicatie en in de thema’s die we kiezen voor de thema ouderavonden.
Er zijn al veel goede veranderingen bij Broklede die de school nog beter maken en klaar voor de toekomst. De arbeidsmarkt verandert snel en de school zal daar dicht op moeten blijven zitten. Ik wil graag met de Ouderraad de ouders goed vertegenwoordigen bij de school en hoop veel ouders te spreken op de koffiemomenten, thema-avonden, champagne schenken en andere activiteiten waar wij zijn. Tot dan….

Bert Simhoffer
bert-simhoffer-or

Ik ben vader van Julia (havo) en Romy (tvwo). Ik ben van mening dat het van groot belang is dat ouders participeren in deze bijzondere school, samen komen we beslist verder ten behoeve van de opleiding van onze kinderen. Huldig het standpunt dat je als ouders verantwoordelijk bent voor de opvoeding van je kind en dat je niet de opvoeding aan de school mag overlaten. Door ouderparticipatie wordt het een gezamenlijk avontuur, waardoor we de kinderen zo adequaat mogelijk kunnen voorbereiden voor onze, snel veranderende, maatschappij. Ik ben tevens van mening dat je als ouder in staat bent zaken te door- en overzien en de vinger op de zere plek kunt leggen in die situaties waarbij kinderen niet direct hun probleem bij hun mentor neer willen leggen. Door open communicatie wordt het een win/win situatie voor zowel het kind, de school en de ouder.

Denise van Hattum – penningmeester

Mijn dochter Rosalie zit in de havostroom. Ik woon in Maarssen, ben getrouwd en heb nog een dochter op de basisschool. Nu Rosalie op Broklede zit, vind ik het belangrijk om via de ouderraad meer betrokken te raken bij school. Ik heb de school inmiddels leren kennen als een prettige, open en professionele leeromgeving waar mijn dochter met veel plezier naartoe gaat. Ik wil mij er voor inzetten om dit vooral zo te houden en waar mogelijk nog verder te verbeteren. Een optimale betrokkenheid van de ouders bij het creëren van een goed schoolklimaat is in mijn ogen cruciaal. Ik vind het heel fijn om hieraan mijn steentje te mogen bijdragen. Ik heb een achtergrond als Business Controller hetgeen weer goed van pas kan komen bij financiële aangelegenheden. Kortom, ik ga mij inzetten als enthousiaste vertegenwoordiger van de Broklede ouders!

Femke Hofstee-van der Meulen

femke-hofstee-or
Mijn naam is Femke Hofstee-van der Meulen en ik zit sinds schooljaar 2016-2017 in de Ouderraad. Mijn dochter Josephine en haar broer Hein zitten op Broklede. In 2015 ben ik gevraagd om de ouders te vertegenwoordigen in de provinciale ondersteuningsplanraad (OPR). Om die reden vind ik het leuk én belangrijk om via de Ouderraad wat meer betrokken te zijn bij de school. In mijn dagelijks leven ben ik gevangenisdirecteur.

Pauline Timmer


Moeder van twee kinderen, de jongste zit op Broklede, waardoor ik onbevangen naar de gang van zaken aankijk. Mijn oudste zit op Niftarlake (technasium), hierdoor hoor ik hoe het op een andere school gaat.
Een goede manier om betrokken te zijn bij de school, waar je kind naar toe gaat is om in de ouderraad plaats te nemen. Op die manier hoor je niet alleen de verhalen thuis over school, maar zie je ook hoe het er op school aan toe gaat, ontmoet je andere ouders en de mensen die er werken. Zo kan je een gedegen mening vormen over school en kan je, indien gewenst, advies uitbrengen. Een mooie combinatie voor mij!
Mijn hele leven werk ik al in toerisme, als projectmanager voor incentive- en groepsreizen en nu als reisadviseuse voor zowel vakanties als bedrijfsuitjes. Hierdoor ben ik gewend om dingen te organiseren en regelen, hetgeen me bij de activiteiten die de ouderraad organiseert zeker van pas gaat komen.
Ik kijk met plezier uit om de school en de kinderen beter te leren kennen en natuurlijk naar de samenwerking met, voor en door ouders!

Marcel Kersting

Mijn naam is Marcel Kersting en wij hebben onze jongste dochter Julie het 1e leerjaar van in tweetalig vwo. Voor mij ook een leuke stap, want ik heb lang geleden ook op Broklede gezeten.
Naast mijn werk als zelfstandig Analytics Specialist wil ik altijd graag iets sociaal betrokken doen en ben daarom blij dat ik vanaf dit jaar mag deelnemen aan de ouderraad van Broklede. Ik help graag mee met het organiseren van evenementen en wil ervoor zorgen dat ouders/verzorgers een klankbord hebben als er problemen ontstaan. 

Aafke Broers

Mijn naam is Aafke Broers en onze zoon zit in de 1e klas op Broklede.
Wij wonen met z’n drieën in Loenen aan de Vecht en ik ben werkzaam als projectleider Facilitair bij VodafoneZiggo.
Ik heb 6 jaar OR ervaring op de basisschool en ben blij dat ik betrokken kan zijn bij Broklede via de OR.
De middelbare school is een belangrijke, maar vooral een hele leuke tijd en ik hoop mijn ervaring te kunnen gebruiken om gezamenlijk met de medewerkers van Broklede en andere ouders allerlei leuke events te kunnen organiseren.

Annet Voorburg

Mijn naam is Annet Voorburg en mijn dochter Micky is dit jaar begonnen in havo 1. Ik heb me opgegeven voor de ouderraad omdat ik graag mee wil denken over de activiteiten op school en nieuwe initiatieven wil bedenken om de schooltijd van de kinderen nog leuker en nuttiger te maken. Ik denk dat naast de school, de ouders daar ook een rol in kunnen en moeten spelen. Ook vind ik het belangrijk dat er aandacht is voor gezonde leefstijl op school, zoals bijvoorbeeld gezonde voeding en niet roken.
Zelf werk ik als maag-, darm en leverarts in het Diakonessenhuis in Utrecht en heb in die hoedanigheid veel ervaring met samenwerken en organiseren. Ik ben benieuwd naar mijn eerste vergadering en heb zin om te gaan beginnen.

Martijn den Ouden

Ik ben Martijn den Ouden, getrouwd, woon in Breukelen en zit sinds schooljaar 2019-2020 in de ouderraad. Wij hebben twee jongens, beide zitten op Broklede. Mijn oudste zoon zit in drie vwo en mijn jongste zoon is begonnen op het vwo. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij Broklede en ik vind het belangrijk om de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Het middelbaar onderwijs is een belangrijke fase in de vorming en de ontwikkeling van kinderen. Een goede betrokkenheid van ouders bij de school helpt zowel de kinderen als de school. Hieraan draag ik graag mijn steentje aan bij door het organiseren van activiteiten. Voorheen ben ik actief geweest in de medezeggenschapsraad van de basisschool van onze kinderen. Ik hoop u binnenkort te ontmoeten bij een van onze activiteiten.

Mariette van der Velden-Roesink

Ik ben getrouwd en we hebben twee zonen die allebei op Broklede zitten: Camiel in 3Ha en Mathijs in 1Tvm. We wonen in Abcoude. Ik werk als impact-investeerder voor jonge bedrijven die health care innovaties naar de markt brengen. Daarnaast maak ik graag tijd voor maatschappelijke functies.
Ik ben vooral gemotiveerd om vanuit de OR zaken zoals beroepsoriëntatie te bevorderen, wat voor de leerlingen een onmisbare bron voor schoolmotivatie kan zijn. Dat is steeds meer nodig. Ik vind het leuk om gezamenlijk met de school en de ouders leuke en leerzame activiteiten te organiseren en de juiste mensen met elkaar verbinden om doelen te bereiken. Ik zal hopelijk ook komende jaren steeds meer ouders uit Breukelen en Loenen en Maarssen leren kennen.
Een open verbinding tussen ouders en de middelbare school is belangrijk. Niet alleen via de driehoek leerling-ouder-mentor, maar daarnaast ook via een actieve OR en leuke activiteiten zoals thema-avond en open dagen. Spreek mij gerust aan met opmerkingen, aandachtspunten of tips die ik mee kan nemen in ons overleg.

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top