Wie zijn wij?

De Ouderraad 2018-2019 bestaat uit:
Mario Verheijen – voorzitter
Mieke Wolfs-Smits – vice-voorzitter
Yvonne Bosland – secretaris
Hans Muskens – penningmeester
Bert Simhoffer
Denise van Hattum
Femke Hofstee-van der Meulen
Pauline Timmer
Annet Voorburg
Marcel Kersting
Aafke Broers

De raadsleden stellen zich voor:

Mario Verheijen – voorzitter
mario-verheijen-or

Sinds oktober 2012 ben ik toegetreden tot de ouderraad met als doel betrokkenheid bij de middelbare school te houden. De verwachtingen van ouders en leerlingen m.b.t. school zijn vaak hoog. Ik heb ervaren dat de Broklede schoolleiding het contact met de ouders zeer waardeert en graag de betrokkenheid opzoekt van de ouders en van de kinderen. Ik wil zelf betrokken zijn bij de leefomgeving van mijn kinderen en het is mijn streven dat ouders betrokken blijven bij de ontwikkelingen op school. Met een krachtige en betrokken ouderraad kunnen wij namens de ouders een waardevol klankbord bieden aan de schoolleiding.
Naast mijn rol in de ouderraad ben ik ook lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en dat zorgt voor een actieve verbinding tussen de ouderraad en de MR.

Mieke Wolfs-Smits – vice-voorzitter

Yvonne Bosland – secretaris

Yvonne Bosland-sept.15

De afstand tot de middelbare school is in vergelijking tot de basisschool voor ons als ouders letterlijk en figuurlijk groter geworden. Ik ben uiteraard betrokken bij de school door mijn dochter in de vierde klas (de oudste heeft vorig jaar eindexamen gedaan), maar wil die betrokkenheid vergroten door het lidmaatschap van de ouderraad. Op die manier krijg ik de gelegenheid naar de school te kijken vanuit een andere optiek. De middelbare school neemt voor onze kinderen in het dagelijks leven en in hun ontwikkeling een belangrijke plaats in.
De rol van de ouderraad als verbinding tussen ouders en school vind ik erg belangrijk en een actieve ouderraad kan zowel voor de ouders als voor de school een win-win-situatie opleveren. Daar wil ik graag aan bijdragen.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als zelfstandige en vervul opdrachten als bedrijfsjurist /secretaris RvB/ RvC op ad interim-basis.

Hans Muskens – penningmeester

foto Hans - OR

Ik ben woonachtig in Breukelen en heb mijn drie dochters op Broklede. Laura in tvwo, Anouk in vwo en Sofie op de havo.
Ben sinds november 2013 lid van de Ouderraad en sinds de ALV 2014 penningmeester en dagelijks bestuur. Wil me graag inzetten voor Broklede omdat het middelbaar onderwijs een hele belangrijke schakel is voor het vervolgonderwijs. De afstemming tussen de middelbare school en hogere scholen of universiteit zal daarom goed moeten zijn. We zijn als Ouderraad nauw betrokken bij Broklede en dat zie je terug hoe wij de Ouderraad hebben ingedeeld. Themacommissie, sociale activiteiten, beroepskeuze en communicatie en in de thema’s die we kiezen voor de thema ouderavonden.
Er zijn al veel goede veranderingen bij Broklede die de school nog beter maken en klaar voor de toekomst. De arbeidsmarkt verandert snel en de school zal daar dicht op moeten blijven zitten. Ik wil graag met de Ouderraad de ouders goed vertegenwoordigen bij de school en hoop veel ouders te spreken op de koffiemomenten, thema-avonden, champagne schenken en andere activiteiten waar wij zijn. Tot dan….

Bert Simhoffer
bert-simhoffer-or

Ik ben vader van Julia (havo) en Romy (tvwo). Ik ben van mening dat het van groot belang is dat ouders participeren in deze bijzondere school, samen komen we beslist verder ten behoeve van de opleiding van onze kinderen. Huldig het standpunt dat je als ouders verantwoordelijk bent voor de opvoeding van je kind en dat je niet de opvoeding aan de school mag overlaten. Door ouderparticipatie wordt het een gezamenlijk avontuur, waardoor we de kinderen zo adequaat mogelijk kunnen voorbereiden voor onze, snel veranderende, maatschappij. Ik ben tevens van mening dat je als ouder in staat bent zaken te door- en overzien en de vinger op de zere plek kunt leggen in die situaties waarbij kinderen niet direct hun probleem bij hun mentor neer willen leggen. Door open communicatie wordt het een win/win situatie voor zowel het kind, de school en de ouder.

Denise van Hattum

Mijn dochter Rosalie zit in de havostroom. Ik woon in Maarssen, ben getrouwd en heb nog een dochter op de basisschool. Nu Rosalie op Broklede zit, vind ik het belangrijk om via de ouderraad meer betrokken te raken bij school. Ik heb de school inmiddels leren kennen als een prettige, open en professionele leeromgeving waar mijn dochter met veel plezier naartoe gaat. Ik wil mij er voor inzetten om dit vooral zo te houden en waar mogelijk nog verder te verbeteren. Een optimale betrokkenheid van de ouders bij het creëren van een goed schoolklimaat is in mijn ogen cruciaal. Ik vind het heel fijn om hieraan mijn steentje te mogen bijdragen. Ik heb een achtergrond als Business Controller hetgeen weer goed van pas kan komen bij financiële aangelegenheden. Kortom, ik ga mij inzetten als enthousiaste vertegenwoordiger van de Broklede ouders!

Femke Hofstee-van der Meulen

femke-hofstee-or
Mijn naam is Femke Hofstee-van der Meulen en ik zit sinds schooljaar 2016-2017 in de Ouderraad. Mijn dochter Josephine en haar broer Hein zitten op Broklede. In 2015 ben ik gevraagd om de ouders te vertegenwoordigen in de provinciale ondersteuningsplanraad (OPR). Om die reden vind ik het leuk én belangrijk om via de Ouderraad wat meer betrokken te zijn bij de school. In mijn dagelijks leven ben ik gevangenisdirecteur.

Pauline Timmer


Moeder van twee kinderen, de jongste zit op Broklede, waardoor ik onbevangen naar de gang van zaken aankijk. Mijn oudste zit op Niftarlake (technasium), hierdoor hoor ik hoe het op een andere school gaat.
Een goede manier om betrokken te zijn bij de school, waar je kind naar toe gaat is om in de ouderraad plaats te nemen. Op die manier hoor je niet alleen de verhalen thuis over school, maar zie je ook hoe het er op school aan toe gaat, ontmoet je andere ouders en de mensen die er werken. Zo kan je een gedegen mening vormen over school en kan je, indien gewenst, advies uitbrengen. Een mooie combinatie voor mij!
Mijn hele leven werk ik al in toerisme, als projectmanager voor incentive- en groepsreizen en nu als reisadviseuse voor zowel vakanties als bedrijfsuitjes. Hierdoor ben ik gewend om dingen te organiseren en regelen, hetgeen me bij de activiteiten die de ouderraad organiseert zeker van pas gaat komen.
Ik kijk met plezier uit om de school en de kinderen beter te leren kennen en natuurlijk naar de samenwerking met, voor en door ouders!

Marcel Kersting

Mijn naam is Marcel Kersting en wij hebben onze jongste dochter Julie het 1e leerjaar van in tweetalig vwo. Voor mij ook een leuke stap, want ik heb lang geleden ook op Broklede gezeten.
Naast mijn werk als zelfstandig Analytics Specialist wil ik altijd graag iets sociaal betrokken doen en ben daarom blij dat ik vanaf dit jaar mag deelnemen aan de ouderraad van Broklede. Ik help graag mee met het organiseren van evenementen en wil ervoor zorgen dat ouders/verzorgers een klankbord hebben als er problemen ontstaan. 

Aafke Broers

Mijn naam is Aafke Broers en onze zoon zit in de 1e klas op Broklede.
Wij wonen met z’n drieën in Loenen aan de Vecht en ik ben werkzaam als projectleider Facilitair bij VodafoneZiggo.
Ik heb 6 jaar OR ervaring op de basisschool en ben blij dat ik betrokken kan zijn bij Broklede via de OR.
De middelbare school is een belangrijke, maar vooral een hele leuke tijd en ik hoop mijn ervaring te kunnen gebruiken om gezamenlijk met de medewerkers van Broklede en andere ouders allerlei leuke events te kunnen organiseren.

Annet Voorburg

Laatste Nieuws

Rita Kao

Onze internationale studente Rita Kao uit Taiwan heeft haar eindpresentatie gehouden in het Nederlands.

Lees meer >
We zijn trots!

Alle geslaagde leerlingen feliciteren we van harte met het behalen van dit prachtige resultaat. Jullie mogen trots zijn op jezelf!
We wensen de herkansers deze week heel veel succes. Zet ‘m op!

Lees meer >
Top