Wie zijn wij?

De Ouderraad 2017-2018 bestaat uit:
Mario Verheijen – voorzitter
Mieke Wolfs-Smits – vice-voorzitter
Yvonne Bosland – secretaris
Hans Muskens – penningmeester
Leo Koning
Bert Simhoffer
Denise van Hattum
Marieke Stokkink
Wilco Witte
Femke Hofstee-van der Meulen
Pauline Timmer

De raadsleden stellen zich voor:

Mario Verheijen – voorzitter
mario-verheijen-or

Sinds oktober 2012 ben ik toegetreden tot de ouderraad met als doel betrokkenheid bij de middelbare school te houden. De verwachtingen van ouders en leerlingen m.b.t. school zijn vaak hoog. Ik heb ervaren dat de Broklede schoolleiding het contact met de ouders zeer waardeert en graag de betrokkenheid opzoekt van de ouders en van de kinderen. Ik wil zelf betrokken zijn bij de leefomgeving van mijn kinderen en het is mijn streven dat ouders betrokken blijven bij de ontwikkelingen op school. Met een krachtige en betrokken ouderraad kunnen wij namens de ouders een waardevol klankbord bieden aan de schoolleiding.
Naast mijn rol in de ouderraad ben ik ook lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en dat zorgt voor een actieve verbinding tussen de ouderraad en de MR.

Mieke Wolfs-Smits – vice-voorzitter

 

Yvonne Bosland – secretaris

Yvonne Bosland-sept.15

De afstand tot de middelbare school is in vergelijking tot de basisschool voor ons als ouders letterlijk en figuurlijk groter geworden. Ik ben uiteraard betrokken bij de school door mijn dochter in de vierde klas (de oudste heeft vorig jaar eindexamen gedaan), maar wil die betrokkenheid vergroten door het lidmaatschap van de ouderraad. Op die manier krijg ik de gelegenheid naar de school te kijken vanuit een andere optiek. De middelbare school neemt voor onze kinderen in het dagelijks leven en in hun ontwikkeling een belangrijke plaats in.
De rol van de ouderraad als verbinding tussen ouders en school vind ik erg belangrijk en een actieve ouderraad kan zowel voor de ouders als voor de school een win-win-situatie opleveren. Daar wil ik graag aan bijdragen.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als zelfstandige en vervul opdrachten als bedrijfsjurist /secretaris RvB/ RvC op ad interim-basis.

Hans Muskens – penningmeester

foto Hans - OR

Ik ben woonachtig in Breukelen en heb mijn drie dochters op Broklede. Laura in tvwo, Anouk in vwo en Sofie op de havo.
Ben sinds november 2013 lid van de Ouderraad en sinds de ALV 2014 penningmeester en dagelijks bestuur. Wil me graag inzetten voor Broklede omdat het middelbaar onderwijs een hele belangrijke schakel is voor het vervolgonderwijs. De afstemming tussen de middelbare school en hogere scholen of universiteit zal daarom goed moeten zijn. We zijn als Ouderraad nauw betrokken bij Broklede en dat zie je terug hoe wij de Ouderraad hebben ingedeeld. Themacommissie, sociale activiteiten, beroepskeuze en communicatie en in de thema’s die we kiezen voor de thema ouderavonden.
Er zijn al veel goede veranderingen bij Broklede die de school nog beter maken en klaar voor de toekomst. De arbeidsmarkt verandert snel en de school zal daar dicht op moeten blijven zitten. Ik wil graag met de Ouderraad de ouders goed vertegenwoordigen bij de school en hoop veel ouders te spreken op de koffiemomenten, thema-avonden, champagne schenken en andere activiteiten waar wij zijn. Tot dan….

Leo Koning

foto Leo - OR sept.15

Na 4 jaar ouderraad ben ik nog niet klaar: er verandert veel op school en daar wil ik actief bij betrokken blijven om het belang van scholieren en hun ouders te vertegenwoordigen. Denk aan discussies over de pauze-indeling, visie van de nieuwe schoolleiding als het organiseren van leuke activiteiten: de thema-avonden, jaarlijkse oliebollen bij kerst als het champagne schenken bij de diploma-uitreiking. Nog wat achtergrondinfo over mijzelf: ik ben 49 jaar, getrouwd en heb een zoon in 4 havo en dochter in 3 vwo. Ik heb zelf ook op Broklede gezeten en ben werkzaam als marketingmanager. Ik houd van tennissen, leuke uitjes en muziek maken.

Bert Simhoffer
bert-simhoffer-or

Ik ben vader van Julia (havo) en Romy (tvwo). Ik ben van mening dat het van groot belang is dat ouders participeren in deze bijzondere school, samen komen we beslist verder ten behoeve van de opleiding van onze kinderen. Huldig het standpunt dat je als ouders verantwoordelijk bent voor de opvoeding van je kind en dat je niet de opvoeding aan de school mag overlaten. Door ouderparticipatie wordt het een gezamenlijk avontuur, waardoor we de kinderen zo adequaat mogelijk kunnen voorbereiden voor onze, snel veranderende, maatschappij. Ik ben tevens van mening dat je als ouder in staat bent zaken te door- en overzien en de vinger op de zere plek kunt leggen in die situaties waarbij kinderen niet direct hun probleem bij hun mentor neer willen leggen. Door open communicatie wordt het een win/win situatie voor zowel het kind, de school en de ouder.

Denise van Hattum

Mijn dochter Rosalie zit in de havostroom. Ik woon in Maarssen, ben getrouwd en heb nog een dochter op de basisschool. Nu Rosalie op Broklede zit, vind ik het belangrijk om via de ouderraad meer betrokken te raken bij school. Ik heb de school inmiddels leren kennen als een prettige, open en professionele leeromgeving waar mijn dochter met veel plezier naartoe gaat. Ik wil mij er voor inzetten om dit vooral zo te houden en waar mogelijk nog verder te verbeteren. Een optimale betrokkenheid van de ouders bij het creëren van een goed schoolklimaat is in mijn ogen cruciaal. Ik vind het heel fijn om hieraan mijn steentje te mogen bijdragen. Ik heb een achtergrond als Business Controller hetgeen weer goed van pas kan komen bij financiële aangelegenheden. Kortom, ik ga mij inzetten als enthousiaste vertegenwoordiger van de Broklede ouders!

Marieke Stokkink

Marieke Stokkink - or juni 16

Mijn naam is Marieke Stokkink. Ik ben moeder van 4 kinderen die inmiddels alle vier op het voortgezet onderwijs zitten. Omdat we vorig jaar naar Amsterdam zijn verhuisd zitten mijn middelste twee kinderen op het Gerrit van der Veen College en zit mijn jongste dochter sinds dit schooljaar op het Amsterdams Lyceum. Mijn oudste dochter maakt haar laatste (examen)jaar, 6 vwo, op Broklede af. Dit betekent dat het dus tevens mijn laatste jaar in de OR zal zijn. Naast de zorg voor mijn gezin ben ik werkzaam als stylist in mode en interieur. Op de basisschool van mijn kinderen ben ik lange tijd met veel plezier voorzitter van de OR geweest. Hier heb ik veel ervaring opgedaan. Als lid van de OR is het fijn om betrokken te zijn bij de school en me in te zetten voor de ouders, leerlingen en docenten. We werken met een enthousiast en toegewijd team en we zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld.

Wilco Witte


Ik ben 53 jaar, woon met Ingrid, Elmer (vwo) en Jort (basisschool Willibrordus) in Breukelen. Ik vind het belangrijk om als ouder actief betrokken te zijn bij de school van onze kinderen. Sinds drie jaar ben ik lid van de Ouderraad en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en lever ik een actieve bijdrage aan de ontwikkeling op en rond de school waar onze kinderen een belangrijke periode van hun ontwikkeling doorbrengen. Graag zet ik mij de komende jaren ook via de ouderraad in om van Broklede een nog betere en leukere middelbare school te maken die aansluit op de verwachtingen van alle betrokken partijen.

Femke Hofstee-van der Meulen

femke-hofstee-or
Mijn naam is Femke Hofstee-van der Meulen en ik zit sinds schooljaar 2016-2017 in de Ouderraad. Mijn dochter Josephine zit in havo 4 en haar broer Hein is brugpieper in havo/vwo. In 2015 ben ik gevraagd om de ouders van RSG Broklede te vertegenwoordigen in de provinciale ondersteuningsplanraad (OPR). Om die reden vind ik het leuk én belangrijk om via de Ouderraad wat meer betrokken te zijn bij de school. In mijn dagelijks leven ben ik gevangenisdirecteur.

Pauline Timmer


Moeder van twee kinderen, de jongste zit nu in de 1ste klas op Broklede, waardoor ik onbevangen naar de gang van zaken aankijk. Mijn oudste zit op Niftarlake (technasium), hierdoor hoor ik hoe het op een andere school gaat.
Een goede manier om betrokken te zijn bij de school, waar je kind naar toe gaat is om in de ouderraad plaats te nemen. Op die manier hoor je niet alleen de verhalen thuis over school, maar zie je ook hoe het er op school aan toe gaat, ontmoet je andere ouders en de mensen die er werken. Zo kan je een gedegen mening vormen over school en kan je, indien gewenst, advies uitbrengen. Een mooie combinatie voor mij!
Mijn hele leven werk ik al in toerisme, als projectmanager voor incentive- en groepsreizen en nu als reisadviseuse voor zowel vakanties als bedrijfsuitjes. Hierdoor ben ik gewend om dingen te organiseren en regelen, hetgeen me bij de activiteiten die de ouderraad organiseert zeker van pas gaat komen.
Ik kijk met plezier uit om de school en de kinderen beter te leren kennen en natuurlijk naar de samenwerking met, voor en door ouders!

Laatste Nieuws

Informatieavond 22 november 2018

Overstap van groep 8 naar voortgezet onderwijs. Welke school past goed bij het kind?

Lees meer >
Inspiratiedag Broklede

Na het grote succes in 2017 willen wij onze leerlingen nog meer inspireren op allerlei gebieden.

Lees meer >
Top