Peer2Peer – Broklede bijlesinstituut

Studiecoach Bert Korthof zet samen met een aantal tutoren het zeer toegankelijke Peer2Peer Broklede voort. Het doel van dit bijlesinstituut is om leerlingen te helpen betere resultaten te laten halen maar ook om de onderwijskundige en sociale vaardigheden van de tutoren te verbeteren.
Met Peer 2 Peer Broklede willen we het verschil maken. Leerlingen die de aansluiting bij een vak missen, om wat voor reden dan ook, en het huiswerk voor dat vak maar laten schieten, kunnen direct een tutor inschakelen.
Leerlingen kunnen een tutor voor een vak aanvragen door te mailen naar p2p@broklede.nl met vermelding van het vak, de klas en telefoonnummer. Dan zoeken we een leerling die zich als tutor voor het vak heeft opgeven. De tutorbijeenkomsten vinden regelmatig plaats in lokaal 110.

Heeft een leerling een les gemist of lette hij/zij even niet op?
Ze kunnen voor alle vakken vragen stellen op de dinsdagmiddagen van 13.50 tot 14.30 uur in lokaal 111.
De tutoren van Peer2Peer staan klaar om alle vragen te beantwoorden. Ook kunnen ze helpen met huiswerk plannen en studievaardigheden te verbeteren.
Voor meer informatie mag je altijd mailen naar p2p@broklede.nl

Laatste Nieuws

Heet onze internationale studenten welkom!

Een van de speerpunten van onze school is internationalisering. We richten de blik op de wereld om ons heen, maar we halen de wereld ook binnen de school.

Lees meer >
Arthur Pormes en Lars Roon waren in Finland

Onze collega’s Arthur Pormes en Lars Roon waren in Finland om inspiratie op te doen.

Lees meer >
Top