Actueel nieuws


Actueel 14-11-2018

Het examenreglement 2018-2019 en de PTA’s van de examen- en voorexamenklassen staan op de website. U kunt ze vinden onder deze link.


Actueel 10-10-2018

Vacature Oudergeleding medezeggenschapsraad!
Wil jij als ouder meedenken en meebeslissen over het beleid op onze school?

Er is een vacature in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) voor een 3 jarige termijn. In de MR van Broklede krijgen de beleidsvoornemens en het beleid van onze school hun definitieve vorm. Vanuit drie geledingen: ouders (3), leerlingen (3) en personeel (6) wordt in deze raad van meegesproken over het te voeren beleid op onze school. Na uitwisseling van informatie en discussie met de schoolleiding worden beleidsmatige zaken die de school betreffen ter instemming of ter advisering aan de MR voorgelegd.

Als lid van de MR heeft u de mogelijkheid om op beleidsniveau mee te denken over de te varen koers en het standpunt van de ouders in te brengen! Wilt u toetreden? Meldt u aan als kandidaat bij Mechteld Leemans (secretaris) mr@broklede.nl

U ontvangt dan per omgaande een bevestiging van uw kandidaatstelling. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van de ouders in de MR: Mario Verheijen (mario.verheijen@ziggo.nl) of Esther Hardi (esther@ehardi.nl)

Eén kandidaat is reeds bekend.

Sluitingsdatum aanmelding kandidaten: 18 oktober 2018.

Namens de oudergeleding van MR Broklede,
Mario Verheijen en Esther Hardi


Actueel 23-09-2018

Op donderdag 14 februari 2019 vindt op onze school de tweede Broklede Inspiratiedag plaats van 10.00-15.00 uur. Op deze dag willen wij onze leerlingen inspireren op het gebied van wetenschap, cultuur, politiek enz. met activiteiten van uiteenlopende aard. Al onze ruim 1300 leerlingen nemen aan deze dag deel. Er zijn dan geen gewone lessen, maar wel lezingen, workshops, quizzen, demonstraties en samenwerkingsopdrachten.

Op onze eerste Inspiratiedag in 2017 hebben wij samen met ongeveer 100 gasten uit het hele land, met allerlei beroepen, levenservaringen en interessante hobby’s de leerlingen weten te boeien voor allerlei onderwerpen zoals astronomie, neurologie, veranderingsmanagement, nanotechnologie, bewegingsleer, hospitality en economie . We nodigen u graag uit om een bijdrage te leveren aan onze volgende Inspiratiedag.

Klik hier om alle informatie te lezen.


Actueel 16-04-2018

Klik hier voor de definitieve planning van vakanties en feestdagen 2018-2019.


Studiecoach Bert Korthof zet samen met een aantal tutoren het zeer toegankelijke Peer 2 Peer Broklede voort. Het doel van dit bijlesinstituut is om leerlingen te helpen betere resultaten te laten halen maar ook om de onderwijskundige en sociale vaardigheden van de tutoren te verbeteren.

Met Peer 2 Peer Broklede willen we het verschil maken. Leerlingen die de aansluiting bij een vak missen, om wat voor reden dan ook, en het huiswerk voor dat vak maar laten schieten, kunnen direct een tutor inschakelen. 
De bijlessen op school in tussenuren en na schooltijd worden heel laagdrempelig aangeboden. De tutoren mogen een kleine vergoeding (€ 6,- per bijles) van de leerling vragen.  Om goed zicht te houden op de organisatie en de kwaliteit van de bijlessen kan er alleen per bankoverschrijving aan de tutor betaald worden.

Voor meer informatie of voor aanmelding (met vermelding van een registratienummer per bijles) mailen naar p2p@broklede.nl.

Laatste Nieuws

Leerlingen politiek betrokken

Onderwijs heeft invloed op de ontwikkeling van democratisch burgerschap!

Lees meer >
Open Huis – 26 januari

Waar staan de foto’s van het Open Huis van 26 januari jl.?

Lees meer >
Top