Actueel nieuws

Actueel 19-05-2020
Webinar studiefinanciering aanvragen: hoe werkt het?
Op dinsdag 2 juni 2020 organiseert DUO het webinar “Studiefinanciering aanvragen: hoe werkt het? De praktische zaken”. Dit webinar is een vervolg op het webinar “Studiefinanciering in het hoger onderwijs” dat plaatsvond op 26 september 2019.
De live uitzending van dit webinar begint om 19.30 uur. In de uitzending worden praktische zaken behandeld waar aankomend studenten mee te maken krijgen.
Op de site van DUO kunnen ouders en studenten zich aanmelden voor dit webinar. Ook kunnen ze hier oude webinars bekijken.


Actueel 24-03-2020
Vaccinaties meningokokken uitgesteld
Het RIVM heeft besloten dat alle groepsvaccinaties worden uitgesteld, vanwege het coronavirus. Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie. Het is de bedoeling om deze vaccinatie nog voor 1 juli 2020 te geven. De uitvoering ervan gaat in aangepaste vorm plaatsvinden.
De jongeren die wonen in provincie Utrecht ( met uitzondering van gemeente Utrecht) hebben eerder een uitnodiging ontvangen voor de meningokokken vaccinatie. Deze uitnodiging gaat dus niet door. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging. Dit kan even duren. Bewaar de eerste uitnodiging wel. Hierin zit het vaccinatiebewijs en een oproepkaart die we nodig hebben bij de nieuwe afspraak.
Voor informatie kijk op www.ggdru.nl

Voor jongeren die wonen buiten de provincie Utrecht of in gemeente Utrecht, kijk op de website van je eigen GGD voor verdere informatie.Actueel 20-03-2020
Lees hier de vakantieplanning 2020-2021


Actueel 03-03-2020
Hierbij wil ik u informeren over de richtlijnen die wij op RSG Broklede en op de Rientjes Mavo hanteren met betrekking tot het Coronavirus. Wij volgen hierin de adviezen van het RIVM. Zij vermelden op dit moment als belangrijkste maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen:
– Was je handen regelmatig
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Op school hebben wij alle collega’s geadviseerd om voorlopig geen handen te schudden. Ook niet aan het begin van een lesuur in de deuropening.
Het RIVM adviseert op dit moment het volgende over thuis blijven:
Sommige mensen vragen we om fysiek contact met anderen te beperken (social distancing). Het gaat dan om mensen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar hun werk of school mogen. Ze kunnen wel eventueel thuiswerken. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact maken. Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen:
– Huisgenoten van patiënten met COVID-19
– Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en   verkoudheidsklachten of koorts hebben. Het gaat om de volgende gebieden:
– China (inclusief Hong Kong en Macau)
– Singapore
– Zuid-Korea
– Iran
– de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Bel met de huisarts als de klachten erger worden.
Ik benadruk dat we op beide scholen de sociale veiligheid van al onze leerlingen hoog in het vaandel hebben. Voor de vakantie hebben wij gemerkt dat er pesterijen plaatsvonden naar aanleiding van het virus. Ik doe hierbij een beroep op iedereen om er zorg voor te dragen dat iedereen zich op school welkom en veilig voelt, ongeacht zijn of haar afkomst of voorkeuren.
Als de richtlijnen van het RIVM wijzigen, dan passen wij ons beleid daarop aan.

Buitenlandse reizen
Met betrekking tot de geplande reizen hebben wij besloten dat we tot en met de meivakantie alle inkomende en uitgaande internationale excursies/reizen cancelen. Waar mogelijk onderzoeken we of uitstel mogelijk is.
We nemen dit drastische besluit vanwege het feit dat wij onze verantwoordelijkheid willen nemen om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, maar vooral ook vanwege het mogelijke quarantainerisico dat bij de betreffende reizen speelt op dit moment. We willen voorkomen dat leerlingen en/of collega’s voor langere tijd vast komen te zitten in het buitenland.
Voor binnenlandse excursies bekijken we per geval of er een vergroot risico is op contact met derden. In dat geval gaat de excursie niet door. Als er sprake is van een situatie waarbij de leerlingen samen met een collega op pad gaan, zonder contact met andere groepen, kan de excursie wat ons betreft doorgang vinden. De organiserende collega’s overleggen dit per situatie met de schoolleiding..
Wat betreft de Oeganda-reis in april: hierover gaan we z.s.m. in overleg met de betrokkenen.


Met vriendelijke groet,

Dick Frantzen
Rector-bestuurder_
____________________________
Actueel 13-02-2020
Afgelopen oktober stond dé puber-expert Mark Mieras (1962) voor een bomvolle aula van RSG Broklede. Hij nam ouders mee in het fascinerende brein van onze tieners. Gezien de vele positieve reacties hebben de ouderraden van RSG Broklede en de Rientjes gezamenlijk Mark gevraagd om ook de komende thema-avond te verzorgen.
Lees hier alle informatie over de lezing.

Actueel 14-11-2019
Uitslag verkiezingen Oudergeleding MR:
Bij de verkiezingen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad zijn 262 geldige stemmen uitgebracht. De meeste stemmen gingen naar Myriam Slikker en Annet Voorburg, dus zij nemen zitting in de MR. Wij zijn erg blij dat hiermee de vacatures in de MR vervuld zijn.

Actueel 04-11-2019
Onderwijsstaking 6-11-2019
U heeft vast en zeker via de media meegekregen dat er sinds mijn vorige bericht over de staking het één en ander gebeurd is. In de loop van de ochtend (op 4-11-19) heb ik vast moeten stellen dat het voorstel van de regering (eenmalig 460 mln, maar geen structurele extra middelen) en de reactie van de grootste onderwijsbond AOB ertoe hebben geleid dat de stakingsbereidheid onder medewerkers van Broklede nog wat verder is toegenomen. Er zijn nu in totaal 42 docenten die hebben aangegeven dat zij gebruik willen maken van het stakingsrecht.

Wij hebben voor woensdag 6 november a.s. het volgende besloten:
Voor de onderbouwklassen (1 t/m 3) is het ons in de meeste gevallen gelukt om een lesprogramma van minimaal 2 lessen in te roosteren. Helaas is er voor enkele onderbouwklassen geen of slechts 1 docent beschikbaar. Voor deze klassen kunnen wij dus geen acceptabel programma bieden. Via Magister zullen we het definitieve programma per klas bekendmaken. De leerlingen die geen lesprogramma hebben, zijn welkom op school om zelfstandig te werken.
Voor de bovenbouwklassen (4 t/m 6) is het helaas niet gelukt om een acceptabel programma samen te stellen. Dit komt omdat de meeste stakende collega’s bovenbouwdocenten zijn. Dit betekent dat we voor de bovenbouw geen lessen inroosteren. De leerlingen zijn welkom op school om zelfstandig te werken.

De reeds ingeplande mondelingen en de projecten voor aardrijkskunde gaan zoals eerder ook gemeld, gewoon door.

Met vriendelijke groet,
Dick Frantzen
Rector-bestuurder


Actueel 26-9-2019
Vacature Oudergeleding Medezeggenschapsraad!

Wilt u als ouder meedenken en meebeslissen over het beleid op Broklede?
Er is een vacature in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) voor een 3 jarige termijn. In de MR van Broklede krijgen de beleidsvoornemens en het beleid van onze school hun definitieve vorm. Vanuit drie geledingen: ouders (3), leerlingen (3) en personeel (6) wordt in deze raad van meegesproken over het te voeren beleid op onze school. Na uitwisseling van informatie en discussie met de schoolleiding worden beleidsmatige zaken die de school betreffen ter instemming of ter advisering aan de MR voorgelegd.
Als lid van de MR heeft u de mogelijkheid om op beleidsniveau mee te denken over de te varen koers en het standpunt van de ouders in te brengen! Wilt u toetreden? Meldt u aan als kandidaat bij Mechteld Leemans (secretaris) mr@broklede.nl
U ontvangt dan per omgaande een bevestiging van uw kandidaatstelling. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van de ouders in de MR: Esther Hardi (esther@ehardi.nl)
5 kandidaten zijn reeds bekend.
Sluitingsdatum aanmelding kandidaten: 07-10-2019.
Namens de oudergeleding van MR Broklede,
Esther Hardi


Actueel 19-9-2019

In het studiejaar 2019/2020 organiseert DUO voor ouders en leerlingen, twee webinars over studiefinanciering en aanmelding in het hoger onderwijs.

Aanmelden
Het eerste webinar hoger onderwijs is donderdag 26 september om 19.30 uur. In dit webinar worden voorwaarden voor studiefinanciering voor het hoger onderwijs en de aanmelding besproken.

Het tweede webinar volgt in het voorjaar van 2020. Dit Webinar gaat over praktische zaken, zoals het activeren van een studenten reisproduct en het gebruik van Mijn DUO.

In de bijlage treft u de uitnodiging aan voor het eerste webinar. In de uitnodiging staat een link waarmee ouders en leerlingen zich kunnen aanmelden. Heeft men zich aangemeld voor het eerste webinar dan ontvangt men een uitnodiging voor het tweede webinar.

Informeren ouders en leerlingen
Wilt u de uitnodiging verspreiden via uw eigen communicatiekanalen, bijvoorbeeld sociale media of vermelding in een nieuwsbrief. Ouders en leerlingen zijn meer geneigd zich aan te melden als ze via hun eigen school over het webinar horen. We hopen daarom natuurlijk op uw medewerking!

Webinar volgen, wat heb je daarvoor nodig?
Men kan de uitzending bekijken op pc, tablet en smartphone. Voor de aanmelding is een emailadres nodig.

Meer informatie
Meer informatie over webinars vindt op de DUO-site. Voor vragen kunt u terecht bij de voorlichter in uw regio. De voorlichters zijn op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar via (050) 599 85 87.


Actueel 22-07-2019
De informatie voor het nieuwe schooljaar (2019-2020) wordt in de laatste week van augustus verzonden.
De administratie is vanaf woensdag 28 augustus a.s. weer aanwezig.


Actueel 15-07-2019


Klik hier voor de definitieve planning van vakanties en feestdagen 2019-2020. Het schema is gelijk aan de planning van de Rientjes Mavo.Actueel 18-04-2019
Heet onze internationale studenten welkom!
Een van de speerpunten van onze school is internationalisering. We richten de blik op de wereld om ons heen, maar we halen de wereld ook binnen de school. In de afgelopen jaren hebben we studenten van over de hele wereld een onderdak geboden in de school. Ze volgden onze lessen, ze leerden de taal en de cultuur. Maar voor de huisvesting van de leerlingen zijn we afhankelijk van ouders die voor langere tijd hun huis open stellen. Samen met Odette Rädecker, onze docente Frans, en de mensen van Travel Active wordt er voor een goede ondersteuning van de gastouders gezorgd. Ik hoop dat we komend schooljaar weer een aantal wereldstudenten mogen ontvangen.
Dick van Steenis
conrector


Studiecoach Bert Korthof zet samen met een aantal tutoren het zeer toegankelijke Peer 2 Peer Broklede voort. Het doel van dit bijlesinstituut is om leerlingen te helpen betere resultaten te laten halen maar ook om de onderwijskundige en sociale vaardigheden van de tutoren te verbeteren.

Met Peer 2 Peer Broklede willen we het verschil maken. Leerlingen die de aansluiting bij een vak missen, om wat voor reden dan ook, en het huiswerk voor dat vak maar laten schieten, kunnen direct een tutor inschakelen. 
De bijlessen op school in tussenuren en na schooltijd worden heel laagdrempelig aangeboden. De tutoren mogen een kleine vergoeding (€ 6,- per bijles) van de leerling vragen.  Om goed zicht te houden op de organisatie en de kwaliteit van de bijlessen kan er alleen per bankoverschrijving aan de tutor betaald worden.

Voor meer informatie of voor aanmelding (met vermelding van een registratienummer per bijles) mailen naar p2p@broklede.nl.

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top