Actueel nieuws

Actueel 09-05-2019
Er is hoofdluis geconstateerd. Wij verzoeken u uw kind daarop te controleren en waar nodig maatregelen te nemen.
Wat doe je eraan?
Als er eenmaal hoofdluis geconstateerd is op school, is het lastig om er helemaal van af te komen. Alleen wanneer alle ouders hun kinderen controleren en de luizen en neten grondig behandelen, is er van hoofdluis af te komen.
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.
Besmetting kunt u proberen te voorkomen:
• gebruik niet elkaars muts, petje, sjaal, das, haarspeldjes, borstel en kam;
• controleer de haren van kinderen regelmatig met een fijne stofkam.
Kam het haar flink door met een fijne plastic stofkam boven een wit papier, een witte doek of wasbak. De luizen die eruit vallen zijn grijs of zwart.
Lees hier meer informatie over controleren en behandelen.

Actueel 18-04-2019
Heet onze internationale studenten welkom!
Een van de speerpunten van onze school is internationalisering. We richten de blik op de wereld om ons heen, maar we halen de wereld ook binnen de school. In de afgelopen jaren hebben we studenten van over de hele wereld een onderdak geboden in de school. Ze volgden onze lessen, ze leerden de taal en de cultuur. Maar voor de huisvesting van de leerlingen zijn we afhankelijk van ouders die voor langere tijd hun huis open stellen. Samen met Odette Rädecker, onze docente Frans, en de mensen van Travel Active wordt er voor een goede ondersteuning van de gastouders gezorgd. Ik hoop dat we komend schooljaar weer een aantal wereldstudenten mogen ontvangen.
Dick van Steenis
conrector

Actueel 18-04-2019


Actueel 09-04-2019Actueel 14-11-2018

Het examenreglement 2018-2019 en de PTA’s van de examen- en voorexamenklassen staan op de website. U kunt ze vinden onder deze link.


Actueel 10-10-2018

Vacature Oudergeleding medezeggenschapsraad!
Wil jij als ouder meedenken en meebeslissen over het beleid op onze school?

Er is een vacature in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) voor een 3 jarige termijn. In de MR van Broklede krijgen de beleidsvoornemens en het beleid van onze school hun definitieve vorm. Vanuit drie geledingen: ouders (3), leerlingen (3) en personeel (6) wordt in deze raad van meegesproken over het te voeren beleid op onze school. Na uitwisseling van informatie en discussie met de schoolleiding worden beleidsmatige zaken die de school betreffen ter instemming of ter advisering aan de MR voorgelegd.

Als lid van de MR heeft u de mogelijkheid om op beleidsniveau mee te denken over de te varen koers en het standpunt van de ouders in te brengen! Wilt u toetreden? Meldt u aan als kandidaat bij Mechteld Leemans (secretaris) mr@broklede.nl

U ontvangt dan per omgaande een bevestiging van uw kandidaatstelling. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van de ouders in de MR: Mario Verheijen (mario.verheijen@ziggo.nl) of Esther Hardi (esther@ehardi.nl)

Eén kandidaat is reeds bekend.

Sluitingsdatum aanmelding kandidaten: 18 oktober 2018.

Namens de oudergeleding van MR Broklede,
Mario Verheijen en Esther Hardi


Actueel 23-09-2018

Op donderdag 14 februari 2019 vindt op onze school de tweede Broklede Inspiratiedag plaats van 10.00-15.00 uur. Op deze dag willen wij onze leerlingen inspireren op het gebied van wetenschap, cultuur, politiek enz. met activiteiten van uiteenlopende aard. Al onze ruim 1300 leerlingen nemen aan deze dag deel. Er zijn dan geen gewone lessen, maar wel lezingen, workshops, quizzen, demonstraties en samenwerkingsopdrachten.

Op onze eerste Inspiratiedag in 2017 hebben wij samen met ongeveer 100 gasten uit het hele land, met allerlei beroepen, levenservaringen en interessante hobby’s de leerlingen weten te boeien voor allerlei onderwerpen zoals astronomie, neurologie, veranderingsmanagement, nanotechnologie, bewegingsleer, hospitality en economie . We nodigen u graag uit om een bijdrage te leveren aan onze volgende Inspiratiedag.

Klik hier om alle informatie te lezen.


Actueel 16-04-2018

Klik hier voor de definitieve planning van vakanties en feestdagen 2018-2019.


Studiecoach Bert Korthof zet samen met een aantal tutoren het zeer toegankelijke Peer 2 Peer Broklede voort. Het doel van dit bijlesinstituut is om leerlingen te helpen betere resultaten te laten halen maar ook om de onderwijskundige en sociale vaardigheden van de tutoren te verbeteren.

Met Peer 2 Peer Broklede willen we het verschil maken. Leerlingen die de aansluiting bij een vak missen, om wat voor reden dan ook, en het huiswerk voor dat vak maar laten schieten, kunnen direct een tutor inschakelen. 
De bijlessen op school in tussenuren en na schooltijd worden heel laagdrempelig aangeboden. De tutoren mogen een kleine vergoeding (€ 6,- per bijles) van de leerling vragen.  Om goed zicht te houden op de organisatie en de kwaliteit van de bijlessen kan er alleen per bankoverschrijving aan de tutor betaald worden.

Voor meer informatie of voor aanmelding (met vermelding van een registratienummer per bijles) mailen naar p2p@broklede.nl.

Laatste Nieuws

Heet onze internationale studenten welkom!

Een van de speerpunten van onze school is internationalisering. We richten de blik op de wereld om ons heen, maar we halen de wereld ook binnen de school.

Lees meer >
Arthur Pormes en Lars Roon waren in Finland

Onze collega’s Arthur Pormes en Lars Roon waren in Finland om inspiratie op te doen.

Lees meer >
Top