Actueel nieuws

Actueel 16-04-2018

Klik hier voor de definitieve planning van vakanties en feestdagen 2018-2019.


Actueel 09-04-2018

Leerlingen en ouders hebben een brief ontvangen over de Lenteschool:

Dit jaar organiseren we een lenteschool samen met Studiekring en BMC. De lenteschool heeft als doel om leerlingen in de vakken waarop ze mogelijk kunnen blijven zitten bij te spijkeren, zodat deze vakken met wat extra aandacht toch voldoende kunnen worden afgesloten. Een mooi extra zetje in de rug voor gemotiveerde leerlingen! Met deze brief willen we graag uitleggen hoe de lenteschool werkt, wat er van je verwacht wordt en hoe je je kan opgeven.  

Wat kun je verwachten tijdens de lenteschool? 

Je krijgt tijdens de lenteschool begeleiding voor het vak waarvoor je je hebt opgegeven. Je hebt les in kleine groepjes, maar elke leerling volgt een individueel traject. Met hulp van je vakdocent, ouders en een begeleider van Studiekring stel je een programma op dat voor jou het meest geschikt is. Je krijgt tijdens de lenteschool dus geen les zoals je tijdens normale schooldagen gewend bent. Er kan wel individueel of in groepjes uitleg worden gegeven, maar dat gebeurt op basis van de vragen die jij zelf stelt.  

Voor wie is de lenteschool? 

De lenteschool is bedoeld voor leerlingen uit de niet-examenklassen (met uitzondering van het eerste leerjaar) die momenteel teveel onvoldoendes staan en daardoor waarschijnlijk besproken worden op de overgangsvergadering, maar die nog zeer gemotiveerd zijn om over te gaan. Een leerling volgt de lenteschool voor één van de aangeboden vakken. Dat zijn in leerjaar 2 en 3 Nederlands, Engels en wiskunde. In 4h, 4v en 5v zijn dat wiskunde A en B en economie. Daarnaast kun je hulp krijgen bij algemene studievaardigheden. Er is een maximaal aantal deelnemers, bij meer aanmeldingen maakt school een selectie. 

Waar is de lenteschool en wie verzorgt het? 

De lenteschool wordt georganiseerd op RSG Broklede en zal verzorgd worden door docentbegeleiders van Studiekring.

Wanneer is de lenteschool?  

De lenteschool start op zaterdag 12 mei met een opstartbijeenkomst op de Rientjes Mavo te Maarssen, gevolgd door een traject van 7 bijeenkomsten op dinsdagmiddag op Broklede. De exacte planning met data staan in de brief. Na aanmelding en selectie is aanwezigheid tijdens alle bijeenkomsten verplicht.   

Wat kost de lenteschool? 

Deelname aan de lenteschool is voor leerlingen gratis. De lenteschool wordt gesubsidieerd door de overheid, onder de voorwaarde dat het complete programma gevolgd en afgemaakt wordt. Als je zonder geldige reden verzuimt of besluit eerder te stoppen, vervalt de subsidie en worden de gemaakte kosten (ongeveer € 400) door je ouder(s)/verzorger(s) betaald. 

Hoe geef ik me op voor de lenteschool? 

Met de brief is ook het aanmeldformulier meegestuurd welke je samen met je ouders/verzorgers kunt invullen en ondertekenen. Het formulier moet uiterlijk op dinsdag 17 april ingeleverd zijn bij de leerlingenadministratie (kamer 010). 

Hoe gaat de selectie in zijn werk? 

Bij het selecteren van leerlingen voor de lenteschool kijken we naar alle aspecten die gevraagd worden op het aanmeldformulier. Daarbij maken we samen de inschatting voor welke leerlingen de lenteschool het meeste kan opleveren en nemen de afdelingsleiders daar uiteindelijk (uiterlijk vrijdag 20 april) een besluit over.  


Actueel 15-03-2018

Ons galafeest op 9 maart jl. was een groot succes.
Bekijk hier alle foto’s.


Actueel 19-02-2018

Op vrijdag 9 maart as. wordt ons jaarlijkse Galafeest gehouden, dit jaar op een nieuwe prachtige locatie namelijk Studio A12 direct gelegen op A12/afslag Bunnik/Odijk.
Het gala begint om 20.00 uur en eindigt om 00.30 uur. De deuren sluiten om 22:00 uur; daarna is er geen toegang meer tot het feest.
Tickets zijn te koop op school voor € 10,- euro.
Vanaf maandag 5 maart a.s. start de kaartverkoop: leerlingen van de onderbouw kunnen hun kaartje kopen via de mentor en leerlingen van de bovenbouw kunnen een kaartje kopen in het studiecentrum.
Leerlingen moeten deze avond hun toegangskaartje en schoolpasje meenemen. Zoals gezegd is het, een voor ons, nieuwe prachtige locatie waar we een mooi gala zullen houden. Uiteraard is het een alcoholvrij feest en wordt er door medewerkers van school toezicht gehouden

We kijken weer uit naar een fantastisch galafeest!


Actueel 05-02-2018

Extra examentraining op school  

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, bieden wij de mogelijkheid om een extra examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons op school en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.    

Direct inschrijven  
Inschrijvingen voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/broklede. Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat uw kind verzekerd is van een plek.   

Meer weten?  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op www.lyceo.nl.  


Actueel 22-12-2017

Maandag 8 januari 2018 geldt er een 45-minuten rooster.


Actueel 14-12-2017

NIEUW
Heeft een leerling een les gemist of lette hij/zij even niet op?
Ze kunnen nu voor alle vakken vragen stellen op de dinsdagmiddagen van 13.50 tot 14.30 uur.
De tutoren van Peer2Peer staan klaar om alle vragen te beantwoorden. Ook kunnen ze helpen met huiswerk plannen en studievaardigheden te verbeteren.
Aanmelden is niet nodig, P2P begint hiermee op dinsdag 19 december a.s. om 13.50 uur in lokaal 111.

Actueel 22-11-2017

Dit schooljaar zijn er voor de tweede maal leerlingen uit Argentinië te gast op Broklede. Ze zijn bij ons van 6 t/m 23 februari 2018.
Het gaat om 2 meisjes (Florencia en Malena); zij zijn de best scorende leerlingen uit het examenjaar van Colegio Holandes in Tres Arroyos. (http://www.colegioholandes.edu.ar/).
Anders dan deze naam doet vermoeden is dit een Spaanstalige school die werd opgericht door nazaten van Nederlandse immigranten. De meisjes spreken Spaans en Engels en zijn 17 en 18 jaar oud.
Florencia gaat in maart beginnen aan haar studie internationale betrekkingen in Buenos Aires (500 km van Tres Arroyos). Malena gaat ook studeren in maart en speelt graag hockey.
Inmiddels hebben we voor deze twee leerlingen een gastgezin gevonden.


Actueel 09-11-2017
Namens de Ouderraad nodigen we jullie uit voor de leuke thema avond over Pubers en Pubergedrag. 
Je kunt je opgeven voor deze avond via ouderraad@broklede.nl
en volg ook onze informatie op de RSG Broklede Facebook pagina. We zullen daar de komende weken nog meer informatie plaatsen. 
We hopen jullie maandag de 20e op Broklede te zien!
 

 


Actueel 3-10-2017

Tijdens het 3e uur hebben we weer de jaarlijkse brand- en ontruimingsoefening gehad.Actueel 23-08-2017

Beste ouders,

Hopelijk heeft u een goede vakantie gehad en is iedereen goed uitgerust.
De leerlingen hebben van hun mentor gehoord dat we vanaf dit jaar niet meer met gescheiden pauzes werken.  Onder- en bovenbouw hebben tegelijkertijd pauze, na het 3e en na het 5e lesuur.
Uiteraard zal het daardoor in het gebouw drukker gaan worden. Daarom is het vanaf nu ook toegestaan om te pauzeren op de gangen van de eerste en de tweede verdieping.
Vorig jaar hebben wij een aantal keren een bericht gestuurd over de overlast die sommige buurtbewoners in de wijk van ons hebben. Ter herinnering:  het is onze leerlingen niet toegestaan om tijdens de pauzes in de wijk te “hangen”. Met name de speeltuintjes zijn verboden terrein voor leerlingen van Broklede. De speeltuintjes zijn voor jongere kinderen.
De overlast wordt met name ervaren als leerlingen door de wijk Silversteijn naar het winkelcentrum lopen. Als ze naar het winkelcentrum lopen moet dit gewoon via de Schepersweg gaan en niet door het woonerf.

 


Actueel 20-04-2017

Klik hier voor de definitieve planning van vakanties en feestdagen 2017-2018.


Extra examenbegeleiding op school
De slagingskans van uw zoon/dochter vergroten? Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, organiseert RSG Broklede, in samenwerking met Lyceo, examentrainingen.

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, is er op de website van Lyceo een speciale pagina gemaakt waarop leerlingen van RSG Broklede zich kunnen inschrijven voor één of meerdere examentrainingen. Dankzij de samenwerking met Lyceo kunt u een examentraining boeken tegen een sterk gereduceerd tarief. U vindt de tarieven op de inschrijfpagina van de school: www.lyceo.nl/broklede. Wij raden u van harte aan niet te lang te wachten met inschrijven, aangezien het aantal plaatsen beperkt is.

Voor het complete aanbod van Lyceo kunt u terecht op onze website http://www.lyceo.nl/, of bellen naar 071- 79 000 40.


Studiecoach Bert Korthof zet samen met een aantal tutoren het zeer toegankelijke Peer 2 Peer Broklede voort. Het doel van dit bijlesinstituut is om leerlingen te helpen betere resultaten te laten halen maar ook om de onderwijskundige en sociale vaardigheden van de tutoren te verbeteren.

Met Peer 2 Peer Broklede willen we het verschil maken. Leerlingen die de aansluiting bij een vak missen, om wat voor reden dan ook, en het huiswerk voor dat vak maar laten schieten, kunnen direct een tutor inschakelen. 
De bijlessen op school in tussenuren en na schooltijd worden heel laagdrempelig aangeboden. De tutoren mogen een kleine vergoeding (€ 6,- per bijles) van de leerling vragen.  Om goed zicht te houden op de organisatie en de kwaliteit van de bijlessen kan er alleen per bankoverschrijving aan de tutor betaald worden.

Nadere informatie m.b.t. schooljaar 2017-2018 wordt z.s.m. gepubliceerd.

 Voor meer informatie of voor aanmelding (met vermelding van een registratienummer per bijles) mailen naar p2p@broklede.nl.

Laatste Nieuws

Weer een Gouden Kalf voor talentgroep beeldend/design?

Op dinsdagmiddag 2 oktober schitteren de leerlingen op de rode loper van de Stadsschouwburg in Utrecht

Lees meer >
De conciërge lost het op……

Theo Franke in het Algemeen Dagblad van 1 september jl.

Lees meer >
Top