Basisinformatie

Medewerkers schooljaar 2018-2019

Schoolleiding

Rector-bestuurder, de heer Dick Frantzen (per 16-3-2019)
Plv. rector/conrector onderwijs & kwaliteit, de heer Freek van Gurp, f.van.gurp@broklede.nl
Conrector, de heer Dick van Steenis, d.van.steenis@broklede.nl

Afdelingsleiders

1, 2, 3 (t)havo en 1, 2 havo/vwo, mevrouw Elize Leegwater, e.leegwater-2@broklede.nl
(tijdelijk waargenomen door mevrouw Claudia van de Hof, c.van.den.hof@broklede.nl)
4 en 5 havo, mevrouw Annie Noltes, a.noltes@broklede.nl
1, 2 en 3 (t)vwo, de heer Gert Achterberg, g.achterberg@broklede.nl
4, 5 en 6 (t)vwo, mevrouw Annemieke Tol, a.tol@broklede.nl


Schoolplan RSG Broklede 2015-2019

Klik hier voor het schoolplan 2015-2019


Schoolgids 2018-2019

Klik hier voor schoolgids 2018-2019


Absentie

Afwezigheid van een leerling dient altijd dagelijks gemeld te worden. Als de leerling ziek is en niet in staat is om naar school te gaan, dan wordt hij/zij door één van de ouders/verzorgers voor 08.30 uur telefonisch ziek gemeld bij een van de conciërges (0346-258060).
Na het 1e en 2e lesuur wordt contact opgenomen met (de ouders/verzorgers van) leerlingen, die zich niet hebben afgemeld. Afwezigheid die kan worden voorzien (bv. tandartsbezoek) dient uiterlijk één dag van tevoren schriftelijk te worden gemeld. Het briefje bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam leerling, klas, datum, uur, reden afwezigheid. Het briefje is ondertekend door één van de ouders/verzorgers. Schriftelijke meldingen kunnen ook gemaild worden naar verzuim@broklede.nl

Van alle leerlingen wordt het hele jaar door de afwezigheid geregistreerd. Bij veelvuldige ziekmeldingen wordt het protocol van GGD Midden Nederland gehanteerd. Eventueel wordt de jeugdarts ingeschakeld. Alle absenties worden via een centrale melding doorgegeven aan de afdeling leerplicht van de gemeente waar de leerling woont.

Verzoek om toestemming voor verlof wegens bijzondere omstandigheden moet minstens één maand voor de aanvang van het verlof ingediend worden. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij de betreffende afdelingsleider. Buiten de reguliere lestijden en vastgestelde vakanties kunnen leerlingen niet op vakantie.

Klik hier voor het volledige Verzuim- absentie en leerplicht protocol – mrt. 19


 Interessante links

Laatste Nieuws

Rita Kao

Onze internationale studente Rita Kao uit Taiwan heeft haar eindpresentatie gehouden in het Nederlands.

Lees meer >
We zijn trots!

Alle geslaagde leerlingen feliciteren we van harte met het behalen van dit prachtige resultaat. Jullie mogen trots zijn op jezelf!
We wensen de herkansers deze week heel veel succes. Zet ‘m op!

Lees meer >
Top