Basisinformatie

Medewerkers schooljaar 2019-2020

Schoolleiding

Rector-bestuurder, de heer Dick Frantzen, d.frantzen@vodevechtstreek.nl
Plv. rector/conrector onderwijs & kwaliteit, mevrouw Monique Hoogduin – m.hoogduin@broklede.nl
Conrector, de heer Dick van Steenis, d.van.steenis@broklede.nl

Afdelingsleiders

1, 2, 3 (t)havo, 1/2 havo/vwo, mevrouw Hester Neppelenbroek, h.neppelenbroek@broklede.nl
1, 2 en 3 (t)vwo mevrouw Claudia van den Hof, c.van.den.hof@broklede.nl
4 en 5 havo, mevrouw Annie Noltes, a.noltes@broklede.nl
4, 5 en 6 (t)vwo, mevrouw Annemieke Tol, a.tol@broklede.nl


Schoolplan RSG Broklede 2015-2019

Klik hier voor het schoolplan 2015-2019


Schoolgids 2019-2020

Klik hier voor schoolgids 2019-2020


Absentie
Bericht 8-4-2020: Ook in deze tijd van online les kan het natuurlijk gebeuren dat uw kind bijvoorbeeld vanwege ziekte de les niet kan volgen. U kunt hem/haar dan op de gebruikelijke manier telefonisch afmelden.

Afwezigheid van een leerling dient altijd dagelijks gemeld te worden. Als de leerling ziek is en niet in staat is om naar school te gaan, dan wordt hij/zij door één van de ouders/verzorgers voor 08.30 uur telefonisch ziek gemeld bij een van de conciërges (0346-258060).
Na het 1e en 2e lesuur wordt contact opgenomen met (de ouders/verzorgers van) leerlingen, die zich niet hebben afgemeld. Afwezigheid die kan worden voorzien (bv. tandartsbezoek) dient uiterlijk één dag van tevoren schriftelijk te worden gemeld. Het briefje bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam leerling, klas, datum, uur, reden afwezigheid. Het briefje is ondertekend door één van de ouders/verzorgers. Schriftelijke meldingen kunnen ook gemaild worden naar verzuim@broklede.nl

Van alle leerlingen wordt het hele jaar door de afwezigheid geregistreerd. Bij veelvuldige ziekmeldingen wordt het protocol van GGD Midden Nederland gehanteerd. Eventueel wordt de jeugdarts ingeschakeld. Alle absenties worden via een centrale melding doorgegeven aan de afdeling leerplicht van de gemeente waar de leerling woont.

Verzoek om toestemming voor verlof wegens bijzondere omstandigheden moet minstens één maand voor de aanvang van het verlof ingediend worden. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij de betreffende afdelingsleider. Buiten de reguliere lestijden en vastgestelde vakanties kunnen leerlingen niet op vakantie.

Klik hier voor het volledige Verzuim- absentie en leerplicht protocol


 Interessante links

Laatste Nieuws

We zijn trots!

Beste/lieve leerling in 5havo of 6vwo,
In dit bizarre en bijzondere schooljaar nemen de meesten van jullie afscheid van Broklede. Maar wij nemen ook afscheid van jou.

Lees meer >
Coronavirus

Lees hier de meest actuele richtlijnen en mededelingen van het RIVM.

Lees meer >
Top