Basisinformatie

Medewerkers Broklede schooljaar 2017-2018

Schoolleiding

Rector-bestuurder
de heer Rob van Oevelen, r.van.oevelen@vodevechtstreek.nl
Plv. rector/conrector onderwijs & kwaliteit
de heer Freek van Gurp, f.van.gurp@broklede.nl
Conrector
de heer Dick van Steenis, d.van.steenis@broklede.nl

Afdelingsleiders

1, 2, 3 havo
mevrouw Elize Leegwater-van Haaren, e.leegwater-2@broklede.nl
4 en 5 havo
mevrouw Annie Noltes-Jongbloed, a.noltes@broklede.nl
1 en 2 havo/vwo en 1, 2 en 3 (t)vwo
de heer Gert Achterberg, g.achterberg@broklede.nl
4, 5 en 6 (t)vwo
mevrouw Nienke Stolk-Dijkstra, n.stolk@broklede.nl

Klik hier voor het overzicht docenten en mentoren 2017-2018

Klik hier voor het overzicht ondersteunend personeel 2017-2018


Schoolplan RSG Broklede 2015-2019

Klik hier voor het schoolplan 2015-2019


Schoolgids 2017-2018

Klik hier voor schoolgids 2017-2018


Absentie

Afwezigheid van een leerling dient dagelijks gemeld te worden. Als de leerling ziek is en niet in staat is om naar school te gaan, wordt hij/zij door één van de ouders of verzorgers vóór 8.30 uur telefonisch (0346-258060) ziek gemeld bij de conciërge. Als het ziek zijn meerdere dagen duurt, moet er elke ziektedag contact opgenomen worden met school.

Verzoek om toestemming voor verlof wegens bijzondere omstandigheden moet minstens één maand voor de aanvang van het verlof ingediend worden. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij de betreffende afdelingsleider. Buiten de reguliere lestijden en vastgestelde vakanties kunnen leerlingen niet op vakantie.

Klik hier voor het volledige Verzuim- absentie en leerplicht protocol – mrt. 18


 Interessante links

Laatste Nieuws

Uitkomst POVO 2e ronde

97% van de leerlingen uit Utrecht en Stichtse Vecht is op de school van hun eerste keuze geplaatst.

Lees meer >
Top