Missie en Visie van Broklede

Visie
We zijn openbare scholengemeenschap voor havo, thavo, vwo en tvwo. De school is gecertificeerd voor tweetalig onderwijs. De school staat in Breukelen en telt ruim 1300 leerlingen. De schoolleiding wordt gevormd door de rector-bestuurder, een plaatsvervangend rector en twee conrectoren. Vier afdelingsleiders assisteren bij het goed verlopen van het onderwijs. Onderwijskundig werkt de school samen met de Rientjes Mavo te Maarssen.

Broklede is een unieke, veelzijdige school voor de regio waar medewerkers zichzelf, maar ook de leerlingen, telkens weer op een actieve manier uitdagen. We verbinden ons met de buitenwereld, streven de hoogst mogelijke kwaliteit na, en toetsen voortdurend of we voldoen aan de eisen die de samenleving aan ons stelt. Door de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen gaan onze leerlingen van school als zelfbewuste en kritisch denkende burgers, met verantwoordelijkheidsbesef en oog voor wat goed en waardevol is en die geleerd hebben over hun landsgrenzen heen te kijken.

Met bewezen onderwijsmethodes en aandacht voor talent gaat de aangeboden les- en leerstof in op de individuele talenten van leerlingen. Via inspirerende activiteiten wordt bijgedragen aan hun ontwikkeling en participeren zowel medewerkers als leerlingen in de verdere ontwikkeling van de school.
‘Afspraak is afspraak’ is de basishouding op onze school. Met deze positief kritische en betrokken inslag stimuleren docenten de leerlingen om het onderste uit de kan te halen. We zijn een school van en voor leerlingen : onze leerlingen denken over verschillende zaken mee en houden ons scherp.
We zijn een streekschool waar alle leerlingen, ongeacht hun capaciteiten en talenten, zich maximaal kunnen ontplooien. Elke leerling vindt op school datgene dat nodig is om dat te bereiken. We streven ernaar dat alle leerlingen een zo hoog mogelijk diploma behalen met zo hoog mogelijke cijfers en dat zij zich ontwikkelen tot wereldburgers.

Missie
Wij zijn er om het beste onderwijs te bieden aan kinderen, woonachtig in de Gemeente Stichtse Vecht, de buurtgemeentes en Utrecht, die na de basisschool hun schoolloopbaan vervolgen binnen het Voortgezet Onderwijs.
Door het geven van kwalitatief hoogstaand onderwijs in de breedste zin van het woord, geven we leerlingen die kennis, competenties en vaardigheden mee, die van belang zijn om binnen onze complexe wereld een succesvolle toekomst op te bouwen.

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top