Scholennetwerk VU-PUC

Broklede is lid van het Noord-Hollandse scholennetwerk VU-PUC. Het netwerk bestaat uit 25 geselecteerde, deelnemende scholen die samen met medewerkers van de VU het project VU-PUC vorm en inhoud geven.

VU-PUC deelnemende scholen geven getalenteerde leerlingen een kans meer te doen en anders te leren dan binnen hun reguliere vwo-programma mogelijk is. Scholen laten hiervoor de leerlingen die geselecteerd worden, deel  nemen aan masterclasses die in het voor- en najaar worden aangeboden.

Leerlingen die een certificaat behalen voor het succesvol deelnemen aan een van de vele  masterclasses uit het aanbod, krijgen een voorsprong  bij studieselecties, kunnen kennis maken met de universitaire wereld, (waardoor b.v. studie-uitval door een verkeerd gekozen studie beperkt wordt), maar  krijgen vooral de kans hun kennis en kunde te verdiepen en te verbreden op een andere manier dan in hun reguliere vwo-opleiding.

Lees hier meer

Informatie 2020-2021
Masterclasses najaar 2020 weer van start voor leerlingen 5vwo en 6vwo

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit. Broklede is lid van het academisch netwerk van VU-PUC en mag daarom per masterclass een leerling deel laten nemen.
Deelname biedt leerlingen kans hun horizon te verbeteren, kennis te maken met universitair onderwijs, vrienden te maken met leerlingen van andere vo-scholen en een vermelding te maken op het curriculum vitae om de kans op deelname aan een studie te vergroten.

10 september 2020 zijn de leerlingen van 5vwo en 6vwo benaderd met het verzoek zich aan te melden voor deelname én met het verzoek om deelname te overleggen met ouders/verzorgers. Vraag er eens naar bij uw zoon/dochter. Aanmelden vóór 18 september a.s.

Aanbod van de 13 masterclasses najaar 2020 kijk ook eens op de website.
Medische geschiedenis
Follow the leader
Dyslexie hype of handicap
Erfenis van de slavernij
Illusies en waarnemen
Leven in een virtuele werkelijkheid
De digitale consument
Mobiliteit en economie
I have a dream
International management
Het bijzondere brein
Big data science
Chaos en dynamica

Vragen: Robin Bakker en Francis Kosterman zijn de schoolcoördinatoren voor dit project. Zij informeren je graag.Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top