Actueel nieuws

Actueel 24-01-2019
Scholennetwerk VU-PUC
Kansen krijgen….kansen nemen
, wie mag er naar een masterclass?
Van maart tot juni 2019 starten de voorjaarsclasses op de universiteit weer. 4vwo’ers en 5vwo’ers mogen – na selectie- deelnemen. Er zijn 11 masterclasses die gedurende vier dagdelen verzorgd worden. Broklede mag 11 leerlingen laten deelnemen.
Leerlingen uit de bovenbouw van het vwo van Broklede, mogen onder voorwaarden deelnemen aan deze masterclasses. Deelname vindt plaats náást het volgen van het reguliere programma, dus leerlingen moeten goed kunnen plannen en over discipline beschikken.
Deelname aan masterclasses heeft voor jou als leerling een meerwaarde, want je ontmoet nieuwe mensen, maakt kennis met de universiteit, doet een keertje universitair onderzoek en je bemachtigt – als je alles naar behoren doorloopt- een certificaat waarmee de toegang tot een studie vergroot kan worden.
Vroeger haalde je een vwo-diploma en dan kon je door naar de universiteit. Tegenwoordig wordt er meer verwacht. Het volgen van een masterclass is dus om verschillende redenen een heel goed idee.
Informatie: Francis Kosterman en Robin Bakker/ schoolcoördinatoren VU-PUC
f.kosterman@broklede.nl en r.bakker@broklede.nl


Actueel 09-01-2019

De Broklede app is in de lucht. Deze is vooral bedoeld voor de (nieuwe) 1e jaars leerlingen. Download ‘m via je playstore.

Helaas is onze app nog niet te zien in de App Store. Er wordt aan gewerkt.
Via de Play Store werkt het goed.


Actueel 10-10-2018

Vacature leerlinggeleding medezeggenschapsraad!

Beste leerlingen,

Wil jij meepraten en meebeslissen over schoolzaken op Broklede? Wil jij de stem zijn die leerlingen van de hele school representeert? Lijkt het je interessant om eens in de zes weken naar een vergadering te komen om te zowel te luisteren als ideeën in te brengen? Dat komt mooi uit, want de medezeggenschapsraad (MR) zoekt een nieuw lid. De MR bestaat uit docenten, ouders en leerlingen. Als jij een enthousiaste leerling bent die medeleerlingen wil vertegenwoordigen, inspraak wil hebben op het beleid van de school en een pluspunt op je CV wil hebben, stuur dan nu een mail naar mr@broklede.nl. Als er meer dan één leerling zich aanmeldt worden er verkiezingen gehouden.

Sluitingsdatum aanmelding kandidaten: 18 oktober 2018

Namens de leerlinggeleding van MR Broklede,
Jill Roeleveld en Nova van Schaik


Actueel 16-07-2018

Informatie start schooljaar 2018-2019

Informatie brugklassers wordt op dinsdag 17 juli per mail verstuurd.


Instituut van Oosterom typecursus / toetsenbordvaardigheid  

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Informatie overige leerjaren wordt op woensdag 22 augustus per mail verstuurd.


Boeken bestellen bij Van Dijk

informatie bestellen boeken

Vanaf 25 juni tot 15 juli 2018 is het weer mogelijk om de boeken te bestellen bij Van Dijk (www.vandijk.nl).


Actueel 09-07-2018


Actueel 16-04-2018

Klik hier voor de definitieve planning van vakanties en feestdagen 2018-2019.


Actueel 09-04-2018

Leerlingen en ouders hebben een brief ontvangen over de Lenteschool:

Dit jaar organiseren we een lenteschool samen met Studiekring en BMC. De lenteschool heeft als doel om leerlingen in de vakken waarop ze mogelijk kunnen blijven zitten bij te spijkeren, zodat deze vakken met wat extra aandacht toch voldoende kunnen worden afgesloten. Een mooi extra zetje in de rug voor gemotiveerde leerlingen! Met deze brief willen we graag uitleggen hoe de lenteschool werkt, wat er van je verwacht wordt en hoe je je kan opgeven.  

Wat kun je verwachten tijdens de lenteschool?

Je krijgt tijdens de lenteschool begeleiding voor het vak waarvoor je je hebt opgegeven. Je hebt les in kleine groepjes, maar elke leerling volgt een individueel traject. Met hulp van je vakdocent, ouders en een begeleider van Studiekring stel je een programma op dat voor jou het meest geschikt is. Je krijgt tijdens de lenteschool dus geen les zoals je tijdens normale schooldagen gewend bent. Er kan wel individueel of in groepjes uitleg worden gegeven, maar dat gebeurt op basis van de vragen die jij zelf stelt.

Voor wie is de lenteschool?

De lenteschool is bedoeld voor leerlingen uit de niet-examenklassen (met uitzondering van het eerste leerjaar) die momenteel teveel onvoldoendes staan en daardoor waarschijnlijk besproken worden op de overgangsvergadering, maar die nog zeer gemotiveerd zijn om over te gaan. Een leerling volgt de lenteschool voor één van de aangeboden vakken. Dat zijn in leerjaar 2 en 3 Nederlands, Engels en wiskunde. In 4h, 4v en 5v zijn dat wiskunde A en B en economie. Daarnaast kun je hulp krijgen bij algemene studievaardigheden. Er is een maximaal aantal deelnemers, bij meer aanmeldingen maakt school een selectie.

Waar is de lenteschool en wie verzorgt het?

De lenteschool wordt georganiseerd op RSG Broklede en zal verzorgd worden door docentbegeleiders van Studiekring.

Wanneer is de lenteschool? 

De lenteschool start op zaterdag 12 mei met een opstartbijeenkomst op de Rientjes Mavo te Maarssen, gevolgd door een traject van 7 bijeenkomsten op dinsdagmiddag op Broklede. De exacte planning met data staan in de brief. Na aanmelding en selectie is aanwezigheid tijdens alle bijeenkomsten verplicht.   

Wat kost de lenteschool?

Deelname aan de lenteschool is voor leerlingen gratis. De lenteschool wordt gesubsidieerd door de overheid, onder de voorwaarde dat het complete programma gevolgd en afgemaakt wordt. Als je zonder geldige reden verzuimt of besluit eerder te stoppen, vervalt de subsidie en worden de gemaakte kosten (ongeveer € 400) door je ouder(s)/verzorger(s) betaald.

Hoe geef ik me op voor de lenteschool?

Met de brief is ook het aanmeldformulier meegestuurd welke je samen met je ouders/verzorgers kunt invullen en ondertekenen. Het formulier moet uiterlijk op dinsdag 17 april ingeleverd zijn bij de leerlingenadministratie (kamer 010).

Hoe gaat de selectie in zijn werk?

Bij het selecteren van leerlingen voor de lenteschool kijken we naar alle aspecten die gevraagd worden op het aanmeldformulier. Daarbij maken we samen de inschatting voor welke leerlingen de lenteschool het meeste kan opleveren en nemen de afdelingsleiders daar uiteindelijk (uiterlijk vrijdag 20 april) een besluit over.


Actueel 15-03-2018

Ons galafeest op 9 maart jl. was een groot succes.
Bekijk hier alle foto’s.


Actueel 19-02-2018

Op vrijdag 9 maart as. wordt ons jaarlijkse Galafeest gehouden, dit jaar op een nieuwe prachtige locatie namelijk Studio A12 direct gelegen op A12/afslag Bunnik/Odijk.
Het gala begint om 20.00 uur en eindigt om 00.30 uur. De deuren sluiten om 22:00 uur; daarna is er geen toegang meer tot het feest.
Tickets zijn te koop op school voor € 10,- euro.
Vanaf maandag 5 maart a.s. start de kaartverkoop: leerlingen van de onderbouw kunnen hun kaartje kopen via de mentor en leerlingen van de bovenbouw kunnen een kaartje kopen in het studiecentrum.
Leerlingen moeten deze avond hun toegangskaartje en schoolpasje meenemen. Zoals gezegd is het, een voor ons, nieuwe prachtige locatie waar we een mooi gala zullen houden. Uiteraard is het een alcoholvrij feest en wordt er door medewerkers van school toezicht gehouden

We kijken weer uit naar een fantastisch galafeest!


Actueel 05-02-2018

Extra examentraining op school  

Om ervoor te zorgen dat je je optimaal kan voorbereiden op de examens, bieden wij de mogelijkheid om een extra examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons op school en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.    

Direct inschrijven
Inschrijvingen voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/broklede. Wij raden je van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat je verzekerd bent van een plek.   

Meer weten?  

Heb je vragen of wil je meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op www.lyceo.nl 


Actueel 29-01-2018

Uitnodiging voor alle leerlingen uit het 4e leerjaar.


Actueel 24-01-2018

Beste 4vwo’ers en 5vwo’ers,

De sollicitatietermijn voor deelname aan masterclasses VU-PUC voorjaar 2018  is vandaag geopend voor leerlingen van 4vwo en 5vwo. Pak je kans om deel te nemen aan een masterclass aan de VU om kennis te maken met de universiteit, een andere manier van kennis opdoen en een andere manier om naar andere vakgebieden te kijken dan de vakgebieden die jij op school krijgt aangereikt. Prettige bijkomstigheid is dat je een waardevolle vermelding op je curriculum vitae krijgt, maar ook een betere kans maakt voor plaatsing voor de studie van jouw keuze.

VU-PUC is een netwerk van scholen in Noord-Holland waarvan Broklede deel uitmaakt. Daardoor is het voor vwo’ers mogelijk deel te nemen aan masterclasses van het Pre University College (PUC) aan de Vrije Universiteit (de VU) in Amsterdam. Leerlingen die dit aankunnen, mogen geoorloofd absent zijn tijdens hun regulieren lessen en zonder extra kosten (m.u.v. reiskosten) naast hun reguliere programma deelnemen aan Masterclasses (MC).

De procedure is als volgt. Je bestudeert het aanbod van de 20 masterclasses in de bijlagen (poster, inhoudelijke beschrijving, link naar filmpjes * over de inhoud van de mc’s , de randvoorwaarden voor het behalen van een certificaat en het overzicht van datum en tijd per masterclass). Vind je het aanbod interessant, schrijf dan jouw sollicitatiebrief voorzien van een duidelijke motivatie en keuze 1 en keuze 2 naar Robin Bakker en Francis Kosterman, de schoolcoördinatoren VU-PUC. Jouw brief moet uiterlijk 2 februari voor 13:00 uur binnen zijn. Als je brief er aanleiding toegeeft word jij uitgenodigd voor een persoonlijke presentatie van jezelf en jouw motivatie op donderdag 8 februari a.s. of op vrijdag 9 februari a.s. 15 februari a.s. maken Robin en Francis de voordracht die naar de VU wordt gestuurd. De VU plaatst definitief, nadat jij jezelf via een speciale link hebt aangemeld.

Deelnemersvoorwaarden. Om deel te mogen nemen aan een mc moet je allemaal A of B voor je werkhouding hebben en je cijferlijst moet er voldoende uitzien. Elke sollicitant moet verplicht twee keuzes aangeven, anders wordt de sollicitatiebrief niet in behandeling genomen. Er zijn 20 masterclasses; wij mogen maximaal 18 deelnemers sturen (5 Alfa, 1 -2 Bèta, 7 Gamma, 3 life science en 1 vakoverstijgend). Let bij het maken van je keuze dus goed op de kansen die je tot plaatsing hebt.

Vriendelijke groet,

Robin Bakker en Francis Kosterman/ schoolcoördinatoren VU-PUC

Bijlagen

  • Poster;
  • inhoudelijke beschrijving;
  • randvoorwaarden voor het behalen van een certificaat;
  • link naar filmpjes * over de inhoud van de mc’s;
  • overzicht van datum en tijd per masterclass.

·             de link naar de film van alle 20 masterclasses:

https://av-media.vu.nl/VUMedia/Play/f6c7308e7df347db8775acd985a3dbc6

*de MC’s uit het filmpje kun je allemaal in de aangeboden volgorde bekijken, maar je kunt ook gebruik maken van –i- dan kun je per masterclass kijken.


Actueel 15-01-2018

Op donderdag 15 maart a.s. is tijdens het 7e en (een deel van) het 8e uur weer de Wiskunde Kangoeroe wedstrijd. De wedstrijd bestaat dit jaar 25 jaar en daarom zijn er deze keer extra veel prijzen te winnen!! Broklede doet al mee vanaf 2001 op initiatief van onze docent Ed Paanakker.
Een goede score telt mee als extra toetscijfer, behalve in de examenklassen.
Iedereen mag meedoen tegen betaling van € 1,00;  de sluitingsdatum voor opgave van deelneming is 16 februari a.s..
Op de deur bij de hoofdingang zitten de gele kangoeroestickers, waardoor we kans maken op nog meer prijzen.
Wie verslaat de winnaars van vorig schooljaar Amber (3e), Xander (1e) en Rijk (2e)?

 


Actueel 22-12-2017

Maandag 8 januari 2018 geldt er een 45-minuten rooster.


Actueel 14-12-2017

NIEUW
Heb je een les gemist of lette je even niet op?
Je kunt nu voor alle vakken vragen stellen op de dinsdagmiddagen van 13.50 tot 14.30 uur.
De tutoren van Peer2Peer staan klaar om je vragen te beantwoorden. Ook kunnen ze je helpen met huiswerk plannen en je studievaardigheden te verbeteren.
Je hoeft je niet aan te melden, we beginnen op dinsdag 19 december  a.s. om 13.50 uur in lokaal 111.
Tot dan,
Maaike en Mitch
Peer2Peer

Actueel 3-10-2017

Tijdens het 3e uur hebben we weer de jaarlijkse brand- en ontruimingsoefening gehad.


Actueel 29-08-2017

Aan de leerlingen van het 3e, 4e leerjaar en 5 vwo/Uganda reis Knowledge for Children

In de week voor de voorjaarsvakantie start voor de tweede maal een tiendaagse reis voor leerlingen naar Uganda! Dit is de kans voor een groep van maximaal tien leerlingen om de sfeer te proeven van een Afrikaans land. Drie jaar geleden hebben we een mooi bedrag opgehaald voor de organisatie Knowledge for Children (www.knowledgeforchildren.org). In schooljaar 2016-2017 zijn we voor het eerst afgereisd naar Uganda om te bekijken wat de organisatie met dit geld heeft gedaan. Hier zijn we aanwezig geweest bij de school die mede door onze bijdrage boeken heeft mogen ontvangen. Tijdens deze tweede reis zullen we hier weer naar terug gaan en kijken hoe de vorderingen zijn.

Na een dag in de hoofdstad Kampala, waar we een bezoek brengen aan het kindertehuis van Peace Africa Children’s Ensemble (www.peaceafricachildren.net), reist de groep af naar Masaka, om daar in levende lijve te ondervinden hoe het is om in Uganda naar school te gaan en om te zien wat er met het geld gedaan wordt. Op basis van de verschillende talenten van onze leerlingen en hun Ugandese leeftijdsgenoten zullen kennis en vaardigheden worden uitgewisseld. Er staat ook een aantal safari op het programma. Genoeg indrukken om rijker aan levenservaring weer terug te keren naar Nederland. Voor de belevenissen van vorig jaar kun je naar de website gaan.

Alle leerlingen vanaf de derde klas (met uitzondering van de examenklassen), kunnen zich opgeven om mee te gaan op deze reis. Er zal door middel van motivatiebrieven en gesprekken een groep samengesteld worden van maximaal 10 leerlingen. Samen met twee docenten, Sander Bongers en Jo-Anne Groefsema, zullen deze leerlingen afreizen naar Uganda, waar ze opgevangen zullen worden door onder andere de Nederlandse Country Director van de organisatie Knowledge for Children. Jo-Anne heeft zelf een half jaar in Uganda bij deze organisatie gewerkt en kent het land goed.

Je kunt je aanmelden door een motivatiebrief te sturen naar brokledenaaruganda@gmail.com. Daarnaast moet een kopie van die motivatiebrief ingeleverd worden bij kamer 012 samen met een toestemmingsformulier van de ouders/verzorgers. Dat formulier is toegevoegd aan de brief die aan de ouders gemaild is.

De motivatiebrieven moeten voor 8 september 16.00 uur binnen zijn. In week 38 en 39 zullen de gesprekken gehouden worden en volgt er een keuze, uiterlijk 6 oktober a.s.

De kosten van de reis zullen ongeveer € 1.500 zijn, afhankelijk van de prijzen van de tickets. Daarnaast zijn er nog bijkomende kosten; bijvoorbeeld malariatabletten en inentingen. Meer informatie hierover zal gegeven worden tijdens een bijeenkomst voor de gekozen leerlingen en ouders die waarschijnlijk eind november georganiseerd wordt.

Meer informatie kunnen jullie krijgen van Sander of Jo-Anne (s.bongers@broklede.nl / j.a.groefsema@broklede.nl)

Met vriendelijke groet,

Dick van Steenis, conrector


Actueel 23-08-2017

Beste leerlingen,

Hopelijk hebben jullie allemaal een goede vakantie gehad en zijn jullie goed uitgerust om aan het nieuwe schooljaar te beginnen.
Van jullie mentor hebben jullie gehoord dat we vanaf dit jaar niet meer met gescheiden pauzes werken.  Onder- en bovenbouw hebben tegelijkertijd pauze, na het 3e en na het 5e lesuur.
Uiteraard zal het daardoor in het gebouw drukker gaan worden. Daarom is het vanaf nu ook toegestaan om te pauzeren op de gangen van de eerste en de tweede verdieping.
Vorig jaar hebben jullie een aantal keren bericht gehad over de overlast die sommige buurtbewoners in de wijk van ons hebben. Ter herinnering:  het is niet toegestaan om tijdens de pauzes in de wijk te “hangen”. Met name de speeltuintjes zijn verboden terrein voor leerlingen van Broklede. De speeltuintjes zijn voor jongere kinderen.
De overlast wordt met name ervaren als leerlingen door de wijk Silversteijn naar het winkelcentrum lopen. Als je naar het winkelcentrum loopt moet je gewoon via de Schepersweg gaan en niet door het woonerf lopen.

Hartelijk dank voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding


Actueel 11-07-2017

informatie start schooljaar – 1e leerjaar 2017-2018
overzicht boeken en materialen – 1e leerjaar 2017-2018
informatie ouderavond 4-9-2017 – 1e leerjaar 2017-2018
financiële informatie – 1e leerjaar 2017-2018
informatie typecursus-toetsenbordvaardigheid – 1e leerjaar 2017-2018
typecursus Instituut van Oosterom inschrijven voor schooljaar 2017/2018

Actueel 20-04-2017

Klik hier voor de definitieve planning van vakanties en feestdagen 2017-2018.


 Peer 2 Peer Broklede

Studiecoach Bert Korthof zet samen met een aantal tutoren het zeer toegankelijke Peer 2 Peer Broklede voort. Het doel van dit bijlesinstituut is om leerlingen te helpen betere resultaten te laten halen maar ook om de onderwijskundige en sociale vaardigheden van de tutoren te verbeteren.

Met Peer 2 Peer Broklede willen we het verschil maken. Leerlingen die de aansluiting bij een vak missen, om wat voor reden dan ook, en het huiswerk voor dat vak maar laten schieten, kunnen direct een tutor inschakelen.

De informatie voor schooljaar 2017-2018 wordt z.s.m. gepubliceerd.

Voor meer informatie mag je altijd mailen naar p2p@broklede.nl.

Laatste Nieuws

Leerlingen politiek betrokken

Onderwijs heeft invloed op de ontwikkeling van democratisch burgerschap!

Lees meer >
Open Huis – 26 januari

Waar staan de foto’s van het Open Huis van 26 januari jl.?

Lees meer >
Top