Basisinformatie

Absentie

Bericht 8-4-2020: Ook in deze tijd van online les kan het natuurlijk gebeuren dat uw kind bijvoorbeeld vanwege ziekte de les niet kan volgen. U kunt hem/haar dan op de gebruikelijke manier telefonisch afmelden.

Afwezigheid van een leerling dient altijd dagelijks gemeld te worden. Als de leerling ziek is en niet in staat is om naar school te gaan, dan wordt hij/zij door één van de ouders/verzorgers voor 08.30 uur telefonisch ziek gemeld bij een van de conciërges (0346-258060).
Na het 1e en 2e lesuur wordt contact opgenomen met (de ouders/verzorgers van) leerlingen, die zich niet hebben afgemeld. Afwezigheid die kan worden voorzien (bv. tandartsbezoek) dient uiterlijk één dag van tevoren schriftelijk te worden gemeld. Het briefje bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam leerling, klas, datum, uur, reden afwezigheid. Het briefje is ondertekend door één van de ouders/verzorgers. Schriftelijke meldingen kunnen ook gemaild worden naar verzuim@broklede.nl

Verzoek om toestemming voor verlof wegens bijzondere omstandigheden moet minstens één maand voor de aanvang van het verlof ingediend worden. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij de betreffende afdelingsleider. Buiten de reguliere lestijden en vastgestelde vakanties kunnen leerlingen niet op vakantie.

Verzuim- absentie en leerplicht protocol – mrt. 19


Van alle leerlingen wordt het hele jaar door de afwezigheid geregistreerd. Bij veelvuldige ziekmeldingen wordt het protocol van GGD Midden Nederland gehanteerd. Eventueel wordt de jeugdarts ingeschakeld. Alle absenties worden via een centrale melding doorgegeven aan de afdeling leerplicht van de gemeente waar de leerling woont.

Vertrouwenspersonen

Leerlingen die met iemand anders dan de mentor willen praten, kunnen ook bij de vertrouwenspersoon terecht.
Dit zijn Brigitte Leegerstee, Monica Bos en Geurt Posthouwer. Wil je contact met een van hen, mail dan naar  b.leegerstee@broklede.nl, m.bos@broklede.nl en/of g.posthouwer@broklede.nl.


Goedkoop software bestellen

Leerlingen en ouders kunnen software bestellen bij SLIM. Het is daar wellicht goedkoper dan in de winkel.

Via deze link kun je je aanmelden. Onze school staat geregistreerd als RSG Broklede. Houd je mailadres van school bij de hand (leerlingnummer@broklede.nl).


In de Catalogus bibliotheek van Breukelen doorzoek je in één keer vele collecties, zoals
– de collectie van de bibliotheek in Breukelen en die van de andere bibliotheken in de provincie Utrecht
– archiefbronnen van Archief Eemland
– landelijke catalogi en landelijke kranten
– en door de bibliotheek geselecteerde internetbronnen.
Veel is direct beschikbaar, andere items zijn te reserveren of artikelen in te zien in de bibliotheek.


Interessante links 

http://broklede.dedecaan.net/

http://www.schoolmaster.nl/MobieleApps/Meta.aspx

Laatste Nieuws

We zijn trots!

Beste/lieve leerling in 5havo of 6vwo,
In dit bizarre en bijzondere schooljaar nemen de meesten van jullie afscheid van Broklede. Maar wij nemen ook afscheid van jou.

Lees meer >
Coronavirus

Lees hier de meest actuele richtlijnen en mededelingen van het RIVM.

Lees meer >
Top