Inspiratiedag Broklede

Op donderdag 14 februari 2019 vindt op onze school de tweede Broklede Inspiratiedag plaats van 10.00-15.00 uur. Na het grote succes in 2017 willen wij op deze dag onze leerlingen nog meer inspireren op het gebied van wetenschap, cultuur, politiek enz. met activiteiten van uiteenlopende aard. Al onze ca. 1350 leerlingen nemen aan deze dag deel. Er zijn dan geen gewone lessen, maar wel lezingen, workshops, quizzen, demonstraties en samenwerkingsopdrachten.  Op onze eerste Inspiratiedag in 2017 hebben wij samen met ongeveer 100 gasten uit het hele land, met allerlei beroepen, levenservaringen en interessante hobby’s de leerlingen weten te boeien voor allerlei onderwerpen zoals astronomie, neurologie, veranderingsmanagement, nanotechnologie, bewegingsleer, hospitality en economie .

Het programma bevat o.a. de volgende onderdelen:
• voor de onderbouw (klas 1 t/m 3 havo en vwo): een CSI-project, planetarium, bruggen bouwen, discovery truck, duurzaam koken, quizzen
• voor bovenbouw (4,5 havo, 4,5,6 vwo): theatervoorstelling (hoofdact), Rino Freezing Physics, ontmoet & groet met vertegenwoordigers van diverse beroepen, lezingen, workshops.
• een markt: leerlingen, Broklede medewerkers en gasten verzorgen inspirerende activiteiten zoals demonstraties van apparaten, info over buitenschoolse activiteiten, muziekuitvoeringen, lekkere hapjes.

Lezingen/workshops, voor de bovenbouw (4, 5 en 6 vwo)
Het doel van de lezingen/workshops is om leerlingen enthousiast te maken voor (een onderwerp uit) de alfa-, bèta- of gammawetenschappen of om verwondering teweeg te brengen.  Dat kunnen lezingen/workshops zijn op het gebied van politiek, sport, media, kunst, techniek, ontwikkelingswerk, gezondheidszorg enz. Leerlingen mogen zelf een keuze maken uit een aantal lezingen.

Ontmoet & groet (4 havo en 4 vwo)
In een uur ontmoeten de leerlingen 4 mensen uit verschillende beroepen. Leerlingen spelen zelf een actieve rol door het stellen van vragen.

Markt (voor alle leerlingen)
Alle leerlingen hebben gedurende een uur van de Inspiratiedag de gelegenheid om de markt te bezoeken. Op de markt inspireren leerlingen elkaar door het geven van informatie over masterclasses, uitwisselingen, buitenlandreizen, interessante hobby’s, sporten, verzorgen van lekkere hapjes enz. Ook zijn gasten aanwezig die een en ander demonstreren. Denk bijvoorbeeld aan een werkende 3D-printer of andere apparaten, het maken van muziek, een fotograaf het werk, modellen of posters van interessante zaken, moleculair koken, gaming, 3D-brillen…..

 

Laatste Nieuws

Inspiratiedag Broklede

Na het grote succes in 2017 willen wij onze leerlingen nog meer inspireren op allerlei gebieden.

Lees meer >
Open Huis – 26 januari

Waar staan de foto’s van het Open Huis van 26 januari jl.?

Lees meer >
Top