Huiswerkbegeleiding

Huiswerk per vak
Schoolgaan en huiswerk, het zijn begrippen die bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat geldt helaas ook voor de woorden HUISWERK en EEN HEKEL HEBBEN AAN…

Ondanks diverse experimenten met huiswerkvrij onderwijs kunnen verre­weg de meeste scho­len niet zonder huiswerk. Of al dat huiswerk dan ook echt zinvol is, is een vraag die men niet zonder meer met ja zou durven beant­­­­­­­­­­­­­­­­­woorden. Huiswerk is volgens ons zinloos als het wordt veroorzaakt doordat op school de lestijd niet goed wordt besteed: leerlingen die hun tijd verdromen, docen­ten die lestijd verkletsen, lesmateriaal dat onduidelijk is en te veel tijd van leerling en docent vraagt enz.

Huiswerk kan zinvol zijn als het beperkt van omvang is en als het de leer­ling dwingt om nog eens even in alle rust en geconcentreerd, de dingen op een rijtje te zetten die op school ook wel ter sprake kwamen maar nog geen tijd kregen om te bezinken. En ook kan het zinvol zijn om een komende les voor te bereiden, zeker als het gaat om vakken die nu eenmaal niet veel lestijd toebedeeld kregen: 1- en 2-uursvakken. Die komen lang niet altijd binnen de gegeven tijd klaar met de van hoger­hand voorgeschreven leerstof en leertaken. Ten slotte: de ene leerling is vlug van begrip, kan zich goed concentreren tijdens de les, de ander werkt en begrijpt wat langzamer, is sneller afgeleid door het gedruis om zich heen. En dan is het zo gek niet als je thuis nog eens moet kijken naar je schoolwerk.

Voor een leerling kan een probleem met huiswerk (moeilijk aan het werk komen, veel afleiding, moeilijke opgaven) verzwaard worden als er thuis onvoldoende begrip is voor wat huiswerk maken allemaal met zich meebrengt. Het is daarom van het grootste belang dat ouders zich op hun rol van bege­leider van een huiswerkmakend kind bezinnen. Die rol vraagt allereerst dat u als ouder weet welk huiswerk een school opgeeft en wat de bedoeling ervan is.

Voor elk vak van het 1e leerjaar dat met enige regelmaat huis­werk­opdrachten geeft, staat er een overzicht in met opmer­kingen die voor u van belang kunnen zijn: soort taken, hoeveel, soort proble­men, welke hulp er mogelijk is etc. Het zijn geen uitputtende verhalen en ze verschillen per vak omdat per vak ook de doelen van huiswerk verschillend kunnen zijn. De bedoeling is dat u het allemaal eens doorleest. Misschien hoeft u er verder niets mee te doen en wekt het alleen maar begrip voor uw kind, mis­schien helpt het u met het begrijpen van allerlei schoolverhalen en mis­schien helpt het u met het geven van de juiste ondersteuning aan uw kind.

Huiswerkproblemen en suggesties kunt u altijd bespreken met de mentor en de docenten van uw kind.

Laatste Nieuws

We zijn trots!

Beste/lieve leerling in 5havo of 6vwo,
In dit bizarre en bijzondere schooljaar nemen de meesten van jullie afscheid van Broklede. Maar wij nemen ook afscheid van jou.

Lees meer >
Coronavirus

Lees hier de meest actuele richtlijnen en mededelingen van het RIVM.

Lees meer >
Top