Nieuws

Actueel 15-06-2020
De kennismakingsmiddag is op dinsdag 30 juni.
Ook deze middag is anders georganiseerd dan andere jaren. De leerlingen worden om 14.45 uur op Broklede verwacht. Om 15.00 uur loopt de mentor met zijn nieuwe klas naar de basisschool zoals vermeld in de reeds verstuurde mail.
Iedereen is om ongeveer 16.30 uur terug op het plein bij Broklede.

Actueel 10-06-2020
Uiterlijk 13 juni a.s. wordt de klassenindeling naar de nieuwe brugklassers gemaild. Ook is er dan informatie bekend over de kennismaking met de mentor en klasgenoten.

Actueel 28-05-2020
Op woensdag 27 mei zijn de definitieve toelatingsbrieven verstuurd naar de nieuwe leerlingen voor het 1e leerjaar.
De kennismakingsmiddag met klasgenoten en mentor organiseren we eind juni/begin juli in aangepaste vorm.
Nadere bericht over de precieze datum en in welke vorm volgt per mail zodra er meer bekend is.Actueel 02-04-2020
Hallo 8e groeper, ben je uitgeloot of om een andere reden nog op zoek naar een leuke school?

Kijk eens op ons Instagramaccount…. dan zie je wat Broklede te bieden heeft. Als je Instagram geopend hebt, klik dan op het roze rondje linksboven op de pagina. En wil je nog meer van de school zien klik dan op het roze Good Luck rondje.
Nog een goede tip: bezoek onze openbare Facebookpagina (je hoeft zelf geen Facebookpagina te hebben). Ook daar zie je wat zich allemaal afspeelt op onze school.
Heb je vragen? Stuur dan een berichtje naar broklede@broklede.nl.Actueel 09-01-2019

Onze app is in de lucht. Deze is vooral bedoeld voor de (nieuwe) 1e jaars leerlingen. Download ‘m via de Play Store.Tweetalig havo

In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een tweetalige havo-brugklas. Daardoor worden gemotiveerde havoleerlingen in de gelegenheid gesteld een volledige tweetalige opleiding op Broklede te volgen.
Broklede wil alle leerlingen voorbereiden op wereldburgerschap. Onze leerlingen kunnen zich verplaatsen in een ander en benaderen mondiale vraagstukken vanuit meerdere (culturele) perspectieven. We proberen dit te bereiken door ons onderwijs te internationaliseren. Dat doen we door middel van onze lessen, onze versterkte taalprogramma’s, internationale uitwisselingen, projecten en onze tweetalige stromen.

In de tweetalige havostroom ligt de nadruk op verbreding van het havo-programma. Deze stroom biedt meer uitdaging door een brede oriëntatie op de wereld, waarbij de helft van de vakken in het Engels wordt gegeven. Er is aandacht voor een praktische invulling van het lesprogramma door contacten met het buitenland via projecten en uitwisselingen. Tweetalig havo is niet moeilijker, maar wel uitdagender! 

Voor welke leerlingen? 
Tweetalig havo is voor de leerling

  • met een havo-advies die kan en wil investeren in het verbreden van zijn of haar horizon
  • die door vragen te stellen laat zien dat de wereld groter is dan het klaslokaal
  • die na het lezen van teksten originele keuzes kan maken
  • die over een brede belangstelling beschikt
  • die zich wil voorbereiden op een studie of baan waarbij een internationale oriëntering belangrijk is

Mogelijkheden met havo-advies
Broklede biedt komend schooljaar drie mogelijkheden voor leerlingen met een havo-advies:

  1. Regulier havo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool. In de reguliere havo-klas is ruimte voor ondersteuning. De leerling bereidt zich voor op een vervolgstudie in het hbo.
  2. Tweetalig havo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool. De scores van het leerlingvolgsysteem zijn op niveau I of II en de leerling is niet taalzwak. Voor leerlingen die interesse hebben in verbreding van het aanbod. Tweetalig havo is niet moeilijker dan regulier havo maar de lesstof wordt deels in het Engels en meer projectmatig aangeboden.
  3. Regulier havo/vwo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool die meer verdieping aankunnen door iets moeilijkere lesstof. Leerlingen die in de laatste fase van de basisschool een duidelijke groei hebben laten zien, maar die nog twijfelen over havo- of vwo-niveau kunnen de keuze nog wat uitstellen in deze dakpanklas. Broklede geeft daarna een bindend advies voor het vervolg op havo of vwo.


Talent

Op Broklede werken we met Talenturen. We willen de leerlingen uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In klas 1 krijgen ze een keuze van 9 bijzondere vakken – Spaans, Chinees, Science Plus, Journalistiek, Sport, Drama, Beeldend, Lifestyle Informatics en Technisch Ontwerpen. In klas 2 en 3 hebben de leerlingen hun Talentvak gekozen en volgen ze dat vak 2 lesuur per week.


Laatste Nieuws

We zijn trots!

Beste/lieve leerling in 5havo of 6vwo,
In dit bizarre en bijzondere schooljaar nemen de meesten van jullie afscheid van Broklede. Maar wij nemen ook afscheid van jou.

Lees meer >
Coronavirus

Lees hier de meest actuele richtlijnen en mededelingen van het RIVM.

Lees meer >
Top