Nieuws


Actueel 15-10-2019


Actueel 27-01-2019

HIER staan de foto’s van het Open Huis van 26 januari jl.


Actueel 09-01-2019

Onze app is in de lucht. Deze is vooral bedoeld voor de (nieuwe) 1e jaars leerlingen. Download ‘m via de Play Store.

Helaas is onze app nog niet te zien in de App Store. Er wordt aan gewerkt.
Via de Play Store werkt het goed.


Actueel 04-04-2018

Beschikbare plaatsen 2e ronde toelating brugklassers:

Wij hebben voor volgend schooljaar nog 15 plaatsen in de brugklassen havo/vwo en 15 in tvwo.

Maandag 9 april a.s. is er een informatiebijeenkomst van 19.30-20.30 uur op Broklede


Tweetalig havo

In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een tweetalige havo-brugklas. Daardoor worden gemotiveerde havoleerlingen in de gelegenheid gesteld een volledige tweetalige opleiding op Broklede te volgen.
Broklede wil alle leerlingen voorbereiden op wereldburgerschap. Onze leerlingen kunnen zich verplaatsen in een ander en benaderen mondiale vraagstukken vanuit meerdere (culturele) perspectieven. We proberen dit te bereiken door ons onderwijs te internationaliseren. Dat doen we door middel van onze lessen, onze versterkte taalprogramma’s, internationale uitwisselingen, projecten en onze tweetalige stromen.

In de tweetalige havostroom ligt de nadruk op verbreding van het havo-programma. Deze stroom biedt meer uitdaging door een brede oriëntatie op de wereld, waarbij de helft van de vakken in het Engels wordt gegeven. Er is aandacht voor een praktische invulling van het lesprogramma door contacten met het buitenland via projecten en uitwisselingen. Tweetalig havo is niet moeilijker, maar wel uitdagender! 

Voor welke leerlingen? 
Tweetalig havo is voor de leerling

  • met een havo-advies die kan en wil investeren in het verbreden van zijn of haar horizon
  • die door vragen te stellen laat zien dat de wereld groter is dan het klaslokaal
  • die na het lezen van teksten originele keuzes kan maken
  • die over een brede belangstelling beschikt
  • die zich wil voorbereiden op een studie of baan waarbij een internationale oriëntering belangrijk is

Mogelijkheden met havo-advies
Broklede biedt komend schooljaar drie mogelijkheden voor leerlingen met een havo-advies:

  1. Regulier havo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool. In de reguliere havo-klas is ruimte voor ondersteuning. De leerling bereidt zich voor op een vervolgstudie in het hbo.
  2. Tweetalig havo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool. De scores van het leerlingvolgsysteem zijn op niveau I of II en de leerling is niet taalzwak. Voor leerlingen die interesse hebben in verbreding van het aanbod. Tweetalig havo is niet moeilijker dan regulier havo maar de lesstof wordt deels in het Engels en meer projectmatig aangeboden.
  3. Regulier havo/vwo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool die meer verdieping aankunnen door iets moeilijkere lesstof. Leerlingen die in de laatste fase van de basisschool een duidelijke groei hebben laten zien, maar die nog twijfelen over havo- of vwo-niveau kunnen de keuze nog wat uitstellen in deze dakpanklas. Broklede geeft daarna een bindend advies voor het vervolg op havo of vwo.

iPad-klas – pilot

Met ingang van 2016-2017 zijn we in klas 1Hb gestart met een pilot rondom “meer ICT gebruik in de klas”, ten behoeve van het onderwijs. In klas 1Hb werken de leerlingen met iPads. We streven hierbij verschillende doelen na, zoals o.a., leerlingen eenvoudiger gedifferentieerde stof aanbieden, meer afwisselende werkvormen tijdens de lessen en leerlingen goed voorbereiden op een maatschappij waarin ICT een grote rol speelt.
We willen de iPads daarbij gebruiken als middel, als aanvulling op de docent die een leidende rol blijft spelen.
In de loop van het eerste pilotjaar bepalen we hoe de pilot verder gaat verlopen in volgende schooljaren. We verzamelen door middel van evaluatieformulieren informatie en ervaringen van de leerlingen, docenten en ouders van de leerlingen in deze klas.

De pilot is goed bevallen voortgezet in de volgende schooljaren.


Talent

Op Broklede werken we met Talenturen. We willen de leerlingen uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In klas 1 krijgen ze een keuze van 9 bijzondere vakken – Spaans, Chinees, Science Plus, Journalistiek, Sport, Drama, Beeldend, Lifestyle Informatics en Technisch Ontwerpen. In klas 2 en 3 hebben de leerlingen hun Talentvak gekozen en volgen ze dat vak 2 lesuur per week.


Laatste Nieuws

Informatieprogramma 2020

Lees hier alles over ons informatieprogramma voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen.

Lees meer >
Officiële opening Study Lounge

Onder grote belangstelling heeft wethouder Hetty Veneklaas onze nieuwe moderne Study Lounge geopend.

Lees meer >
Top