Nieuws


Actueel 04-04-2018

Beschikbare plaatsen 2e ronde toelating brugklassers:

Wij hebben voor volgend schooljaar nog 15 plaatsen in de brugklassen havo/vwo en 15 in tvwo.

Maandag 9 april a.s. is er een informatiebijeenkomst van 19.30-20.30 uur op Broklede.


Actueel 06-03-2018

Toelatingsgesprekken tweetalig onderwijs

Voor de leerlingen voor tweetalig havo en tweetalig vwo geldt dat zij voor een toelatingsgesprek en een taaltoets worden uitgenodigd op maandag 26 en dinsdag 27 maart. Voor de groep 8-leerlingen die die week op kamp zijn, hebben we een reservedatum namelijk vrijdag 23 maart.


Actueel 31-10-2017

De achtstegroepers staan bijna op de drempel van het voortgezet onderwijs (VO). Zij gaan dit jaar hun schoolkeuze voor de komende jaren maken. De VO-gids helpt ze, samen met ouders/verzorgers, op weg.

In de Utrecht e.o. editie is op pagina 30 te lezen wat Broklede voor de toekomst van het kind kan betekenen. Op pagina 29 staat de informatie over de Rientjesmavo geschreven. In de Amstelland & Venen editie staat de Broklede informatie op pagina 21. Klik op de editie om de gids in te zien.
Tweetalig havo

In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een tweetalige havo-brugklas. Daardoor worden gemotiveerde havoleerlingen in de gelegenheid gesteld een volledige tweetalige opleiding op Broklede te volgen.
Broklede wil alle leerlingen voorbereiden op wereldburgerschap. Onze leerlingen kunnen zich verplaatsen in een ander en benaderen mondiale vraagstukken vanuit meerdere (culturele) perspectieven. We proberen dit te bereiken door ons onderwijs te internationaliseren. Dat doen we door middel van onze lessen, onze versterkte taalprogramma’s, internationale uitwisselingen, projecten en onze tweetalige stromen.

In de tweetalige havostroom ligt de nadruk op verbreding van het havo-programma. Deze stroom biedt meer uitdaging door een brede oriëntatie op de wereld, waarbij de helft van de vakken in het Engels wordt gegeven. Er is aandacht voor een praktische invulling van het lesprogramma door contacten met het buitenland via projecten en uitwisselingen. Tweetalig havo is niet moeilijker, maar wel uitdagender! 

Voor welke leerlingen? 
Tweetalig havo is voor de leerling

  • met een havo-advies die kan en wil investeren in het verbreden van zijn of haar horizon
  • die door vragen te stellen laat zien dat de wereld groter is dan het klaslokaal
  • die na het lezen van teksten originele keuzes kan maken
  • die over een brede belangstelling beschikt
  • die zich wil voorbereiden op een studie of baan waarbij een internationale oriëntering belangrijk is

Mogelijkheden met havo-advies
Broklede biedt komend schooljaar drie mogelijkheden voor leerlingen met een havo-advies:

  1. Regulier havo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool. In de reguliere havo-klas is ruimte voor ondersteuning. De leerling bereidt zich voor op een vervolgstudie in het hbo.
  2. Tweetalig havo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool. De scores van het leerlingvolgsysteem zijn op niveau I of II en de leerling is niet taalzwak. Voor leerlingen die interesse hebben in verbreding van het aanbod. Tweetalig havo is niet moeilijker dan regulier havo maar de lesstof wordt deels in het Engels en meer projectmatig aangeboden.
  3. Regulier havo/vwo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool die meer verdieping aankunnen door iets moeilijkere lesstof. Leerlingen die in de laatste fase van de basisschool een duidelijke groei hebben laten zien, maar die nog twijfelen over havo- of vwo-niveau kunnen de keuze nog wat uitstellen in deze dakpanklas. Broklede geeft daarna een bindend advies voor het vervolg op havo of vwo.

Er is een speciale informatieavond voor het tweetalig onderwijs (havo en vwo) op dinsdag 7 februari 2017 om 19.30 uur, locatie Broklede. Deze avond is bestemd voor ouders en leerlingen.

Lees hier meer over tweetalig onderwijs.

iPad-klas – pilot

Na de evaluatie hebben we besloten om de pilot voort te zetten in het 2e leerjaar – klas 2Hb gaat ook in schooljaar 2017-2018 met iPads werken.
Met ingang van 2016-2017 zijn we in klas 1Hb gestart met een pilot rondom “meer ICT gebruik in de klas”, ten behoeve van het onderwijs. In klas 1Hb werken de leerlingen met iPads. We streven hierbij verschillende doelen na, zoals o.a., leerlingen eenvoudiger gedifferentieerde stof aanbieden, meer afwisselende werkvormen tijdens de lessen en leerlingen goed voorbereiden op een maatschappij waarin ICT een grote rol speelt.
We willen de iPads daarbij gebruiken als middel, als aanvulling op de docent die een leidende rol blijft spelen.
In de loop van het eerste pilotjaar bepalen we hoe de pilot verder gaat verlopen in volgende schooljaren. We verzamelen door middel van evaluatieformulieren informatie en ervaringen van de leerlingen, docenten en ouders van de leerlingen in deze klas.


Talent

Op Broklede werken we met Talenturen. We willen de leerlingen uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In klas 1 krijgen ze een keuze van 9 bijzondere vakken – Spaans, Chinees, Science Plus, Journalistiek, Sport, Drama, Beeldend, Lifestyle Informatics en Technisch Ontwerpen. In klas 2 en 3 hebben de leerlingen hun Talentvak gekozen en volgen ze dat vak 2 lesuur per week.


Laatste Nieuws

Informatieavond 22 november 2018

Overstap van groep 8 naar voortgezet onderwijs. Welke school past goed bij het kind?

Lees meer >
Inspiratiedag Broklede

Na het grote succes in 2017 willen wij onze leerlingen nog meer inspireren op allerlei gebieden.

Lees meer >
Top