Basisinformatie

RSG Broklede
Correspondentieadres: Postbus 246, 3620 AE Breukelen
Bezoekadres: Schepersweg 6a, 3621 JK Breukelen
Telefoon: 0346-258060
IBAN: NL76 RABO 0304 6780 15
E-mail: broklede@broklede.nl
Website: www.broklede.nl

Inspectie
Inspectie van het onderwijs, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl
Tel. 088-6696060 (gratis)

Schoolleiding
Rector-bestuurder – de heer Dick Frantzen 
Plv. rector/conrector onderwijs & kwaliteit- mevrouw Monique Hoogduin
Conrector – de heer Dick van Steenis

Afdelingsleiders
Afdelingsleider 1/2/3 (t)havo, 1/2 havo/vwo – mevrouw  Hester Neppelenbroek
Afdelingsleider 1/2/3 (t)vwo – mevrouw Claudia van den Hof
Afdelingsleider 4/5 havo – mevrouw Annie Noltes
Afdelingsleider 4/5/6 (t)vwo – mevrouw Annemieke Tol

Decanen
Decaan bovenbouw – de heer Lex Hesterman
Decaan onderbouw – mevrouw Sabine Wieringa a.i.

Leerlingenzorg
Coördinator leerlingenzorg  – mevrouw Corine van den Broek
Leerlingbegeleider – de heer Geurt Posthouwer

Verzuimcoördinator – mevrouw Yvonne Meppelink

ICT coördinator -mevrouw Mira van der Wulp

Examensecretariaat
mevrouw Claudia van den Hof
mevrouw Lieke Blaauw
mevrouw Ireen van Lint

Coördinator leermiddelen
mevrouw Mechteld Leemans

Aanspreekpunt studiecentrum
de heer Micha Kragten

Vertrouwenspersonen
voor leerlingen – mevrouw Monica Bos, mevrouw Brigitte Leegerstee, de heer Geurt Posthouwer
voor personeel – mevrouw Francis Kosterman

Meldpunt vertrouwensinspecteurs – Tel. 0900-1113111

Secretariaat
directie/schoolleiding – mevrouw Marion Sijbesma
leerlingen onderbouw – mevrouw Wilma Honkoop
leerlingen bovenbouw – mevrouw Ireen van Lint
mailadres leerlingensecretariaat: leerlingenadministratie@broklede.nl

Bevoegd gezag
Stichting VO de Vechtstreek
Bestuurder – de heer Dick Frantzen  
Correspondentieadres: Postbus 246, 3620 AE Breukelen
Bezoekadres: Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen
Telefoon: 0346-584100
IBAN: NL82 INGB 0656 5973 64
E-mail: d.frantzen@vodevechtstreek.nl
Website: vodevechtstreek.nl

Laatste Nieuws

We zijn trots!

Beste/lieve leerling in 5havo of 6vwo,
In dit bizarre en bijzondere schooljaar nemen de meesten van jullie afscheid van Broklede. Maar wij nemen ook afscheid van jou.

Lees meer >
Coronavirus

Lees hier de meest actuele richtlijnen en mededelingen van het RIVM.

Lees meer >
Top