Basisinformatie

RSG Broklede
Correspondentieadres: Postbus 246, 3620 AE Breukelen
Bezoekadres: Schepersweg 6a, 3621 JK Breukelen
Telefoon: 0346-258060
IBAN: NL76 RABO 0304 6780 15
E-mail: broklede@broklede.nl
Website: www.broklede.nl

Inspectie
Inspectie van het onderwijs, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl
Tel. 088-6696060 (gratis)

Schoolleiding
Rector-bestuurder – de heer Dick Frantzen 
Plv. rector/conrector onderwijs & kwaliteit- mevrouw Monique Hoogduin (per 1-10-2019)
Conrector – de heer Dick van Steenis

Afdelingsleiders
1/2/3 (t)havo – mevrouw Elize Leegwater / mevrouw Odette Rädecker
4/5 havo – mevrouw Annie Noltes
1/2/3 (t)vwo, 1/2 havo/vwo – mevrouw Claudia van den Hof
4/5/6 (t)vwo – mevrouw Annemieke Tol

Decanen
Decaan bovenbouw – de heer Lex Hesterman
Decaan onderbouw – vacant

Leerlingenzorg
Coördinator leerlingenzorg  – mevrouw Monique Pondes 
Leerlingbegeleider – de heer Thomas Mentink
Leerlingbegeleider – de heer Geurt Posthouwer

Verzuimcoördinator – mevrouw Yvonne Meppelink

ICT coördinator -mevrouw Mira van der Wulp

Examensecretariaat
mevrouw Claudia van den Hof
mevrouw Lieke Blaauw
mevrouw Ireen van Lint

Coördinator leermiddelen
mevrouw Mechteld Leemans

Aanspreekpunt studiecentrum
de heer Micha Kragten

Vertrouwenspersonen
voor leerlingen – mevrouw Monica Bos, mevrouw Brigitte Leegerstee, de heer Geurt Posthouwer
voor personeel – mevrouw Francis Kosterman

Meldpunt vertrouwensinspecteurs – Tel. 0900-1113111

Secretariaat
directie/schoolleiding – mevrouw Marion Sijbesma
leerlingen onderbouw – mevrouw Wilma Honkoop
leerlingen bovenbouw – mevrouw Ireen van Lint
mailadres leerlingensecretariaat: leerlingenadministratie@broklede.nl

Bevoegd gezag
Stichting VO de Vechtstreek
Bestuurder – de heer Dick Frantzen  
Correspondentieadres: Postbus 246, 3620 AE Breukelen
Bezoekadres: Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen
Telefoon: 0346-584100
IBAN: NL82 INGB 0656 5973 64
E-mail: bestuurder@vodevechtstreek.nl
Website: vodevechtstreek.nl

Laatste Nieuws

Rita Kao

Onze internationale studente Rita Kao uit Taiwan heeft haar eindpresentatie gehouden in het Nederlands.

Lees meer >
We zijn trots!

Alle geslaagde leerlingen feliciteren we van harte met het behalen van dit prachtige resultaat. Jullie mogen trots zijn op jezelf!
We wensen de herkansers deze week heel veel succes. Zet ‘m op!

Lees meer >
Top