Toelatingsprocedure en voorlichtingsmateriaal


De aanmelding loopt via de Toelatingsprocedure-2017-2018-Stichtse-Vecht

Kijk ook eens op de volgende website https://www.naarhetvo.nl/

De eersteklassers beginnen hun opleiding in een havo, thavo, havo/vwo, vwo of een tvwo klas. Zij worden ingedeeld op grond van het advies van de basisschool en een tweede toelatingsgegeven. Broklede kan maximaal 280 leerlingen toelaten.  Voor iedere stroom wordt tenminste 1 klas gevormd; indien de belangstelling voor 1 bepaalde stroom groter is, worden er meerdere klassen gevormd.  Voor de leerlingen voor tweetalig havo en tweetalig vwo geldt dat zij voor een toelatingsgesprek en een taaltoets worden uitgenodigd op maandag 26 en dinsdag 27 maart. Voor de groep 8-leerlingen die die week op kamp zijn, hebben we een reservedatum namelijk vrijdag 23 maart.

In de VO-Gids Utrecht e.o. editie is op pagina 30 te lezen wat Broklede voor de toekomst van het kind kan betekenen. Op pagina 29 staat de informatie over de Rientjesmavo geschreven. Klik op de editie om de gids in te zien

 

Stroomschema aanmeldingsprocedure Stichtse Vecht voor ouders.

De leerlingen buiten de regio Stichtse Vecht kunnen gebruik maken van het aanmeldingsformulier onderbouw 2018-2019

Voor deze leerlingen hanteert Broklede de volgende procedure Definitieve procedure toelating 1e leerjaar


Voorlichtingsmateriaal

Het grote Broklede ABC

 

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie over
Naar de brugklas 2018-2019  

Tweetalig onderwijs 2018-2019

Talentonderwijs 2018-2019

Oriëntatiegids 2018-2019

 

 

 

 

 

Laatste Nieuws

Samenwerking basisscholen met Broklede

Alle kinderen kregen les in microscopie, natuurkunde en scheikunde

Lees meer >
Veiligheidsconvenant

Broklede heeft een veiligheidsconvenant afgesloten met gemeente, politie en bureau Halt in aanwezigheid van de burgemeester en de wethouder.

Lees meer >
Top