Toelatingsprocedure en voorlichtingsmateriaal

Planning toelating – groep 8
Eerst een antwoord op veel gestelde vragen: wij loten NIET.
Aanmelding door de basisschool tussen 20 februari en 12 maart 2020 via de POVO-procedure.
Op 23 maart krijgen ouders/leerlingen bericht van eventuele afwijzing.
1 april is de uiterste datum dat afgewezen leerlingen/teruggetrokken leerlingen zich kunnen aanmelden bij een nieuwe school.
Bericht van toelating mag men verwachten op 2 april.
Centrale loting op diverse scholen 1e aanmeldingsronde is op 2 april; nogmaals op Broklede wordt NIET geloot.
De sluiting van de 2e aanmeldingsronde is op 8 april, gevolgd door een eventuele loting op 9 april.
13 mei is de uiterste datum van heroverweging.
Voor 1 juni is voor alle leerlingen bekend waar ze hun middelbare schoolcarrière mogen starten.

Tweetalig onderwijs 2020-2021
De aanmelding loopt via de toelatingsprocedure 2019-2020 – Stichtse Vecht.
De intakegesprekken hiervoor vinden plaats op dinsdag 17 maart in de ochtend. Leerlingen die aangemeld zijn voor het tweetalig vwo hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Kijk ook eens op de website naar het VO

Kijk ook eens voor de jaaragenda Sterk VO Jaarkalender-2019-2020

De eersteklassers beginnen hun opleiding in een havo, thavo, havo/vwo, vwo of een tvwo klas. Zij worden ingedeeld op grond van het advies van de basisschool en een tweede toelatingsgegeven. Broklede kan maximaal 240 leerlingen toelaten.  Voor iedere stroom wordt tenminste 1 klas gevormd; indien de belangstelling voor 1 bepaalde stroom groter is, worden er meerdere klassen gevormd.  Voor de leerlingen voor tweetalig havo en tweetalig vwo geldt dat zij voor een toelatingsgesprek en een taaltoets worden uitgenodigd.

In de VO-Gids Utrecht e.o. editie is op deze pagina te lezen wat Broklede en de Rientjes Mavo voor de toekomst van het kind kan betekenen.

Klik hier om de complete editie van de VO Gids 2020 met algemene informatie te lezen voor alle ouders en leerlingen van groep 7/8 in het basisonderwijs.

Ouderinformatie naar het voortgezet onderwijs – aanmeldingsprocedure Stichtse Vecht.
Dit schema is voor ouders/verzorgers die een zoon of dochter hebben in groep 8. Hierin bevindt zich informatie over de overstap in Utrecht van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

De leerlingen buiten de regio Stichtse Vecht kunnen gebruik maken van het aanmeldingsformulier onderbouw 2020-2021

Voor deze leerlingen hanteert Broklede de definitieve procedure toelating 1e leerjaar – 2020-2021


Voorlichtingsmateriaal

Het grote Broklede ABC

Klik op onderstaande link voor de brochures over

Naar de brugklas 2020-2021
Tweetalig onderwijs 2020-2021
Talentonderwijs 2020-2021

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top