Toelatingsprocedure en voorlichtingsmateriaal


De aanmelding loopt via de Procedure-Naar-Het-VO-Stichtse-Vecht-2018-2019 
De versie 2019-2020 i nog niet beschikbaar.

Kijk ook eens op de website naar het VO

Kijk ook eens voor de jaaragenda Sterk VO Jaarkalender-2019-2020

De eersteklassers beginnen hun opleiding in een havo, thavo, havo/vwo, vwo of een tvwo klas. Zij worden ingedeeld op grond van het advies van de basisschool en een tweede toelatingsgegeven. Broklede kan maximaal 240 leerlingen toelaten.  Voor iedere stroom wordt tenminste 1 klas gevormd; indien de belangstelling voor 1 bepaalde stroom groter is, worden er meerdere klassen gevormd.  Voor de leerlingen voor tweetalig havo en tweetalig vwo geldt dat zij voor een toelatingsgesprek en een taaltoets worden uitgenodigd.  De tvwo intakegesprekken zijn op donderdag 21 maart 2019 en op vrijdag 22 maart 2019 staan de gesprekken voor thavo gepland.

In de VO-Gids Utrecht e.o. editie is op deze pagina te lezen wat Broklede voor de toekomst van het kind kan betekenen. Op deze pagina staat de informatie over de Rientjesmavo geschreven. Klik op de editie om de gids in te zien. De gids voor 2019-2020 is nog niet beschikbaar.

Stroomschema aanmeldingsprocedure Stichtse Vecht voor ouders.
Dit schema is voor ouders/verzorgers die een zoon of dochter hebben in groep 8. Hierin bevindt zich informatie over de overstap in Utrecht van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

De leerlingen buiten de regio Stichtse Vecht kunnen gebruik maken van het aanmeldingsformulier onderbouw 2019-2020

Voor deze leerlingen hanteert Broklede de procedure definitieve toelating 1e leerjaar 


Voorlichtingsmateriaal

Het grote Broklede ABC

 

 

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie over

Naar de brugklas 2019-2020

Tweetalig onderwijs 2019-2020

Talentonderwijs 2019-2020

Oriëntatiegids 2018-2019

Laatste Nieuws

Onze conciërge Theo

Een prachtig filmpje over onze conciërge Theo Franke.

Lees meer >
Naar welke middelbare school kan mijn kind?

21 november a.s. informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 uit de gemeente Stichtse Vecht.

Lees meer >
Top