De 2e verdieping

Zowel collega’s als leerlingen reageren erg enthousiast op de verbouwing van de 2e verdieping op Broklede. Het is een vleugel geworden om trots op te zijn! De collega’s die er les geven, hebben heldere werkafspraken gemaakt en we zijn ervan overtuigd dat zij de mogelijkheden die deze vleugel biedt voor differentiatie, maatwerk en eigenaarschap goed gaan benutten.

Laatste Nieuws

Naar welke middelbare school kan mijn kind?

21 november a.s. informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 uit de gemeente Stichtse Vecht.

Lees meer >
De 2e verdieping

Wat is het mooi geworden!

Lees meer >
Top