Examens Engelse taal

Broklede biedt verschillende externe examens voor Engels aan. Wat is nu het verschil tussen IB, Anglia, Oxford en Cambridge?

Taalverwerving op niveau
Je hoort in de volksmond regelmatig “Cambridge Engels”. In feite worden hiermee de examens bedoeld die Cambridge heeft ontwikkeld om verschillende taalniveaus van Engels te toetsen. Cambridge is niet de enige aanbieder op deze markt, Oxford en Anglia doen dit ook.
Wat al deze examens gemeen hebben is dat zij zich richten op de taalverwerving van “non-native speakers of English”, mensen die Engels niet als moedertaal spreken. In het zogenaamde Common European Framework of Reference (CEFR), wordt omschreven welke kennis en vaardigheden taalstudenten moeten ontwikkelen om effectief in een taal te kunnen communiceren. Bij inschrijving op een buitenlandse universiteit wordt doorgaans een taalcertificaat op C1 niveau gevraagd.

examens-engelse-taal

bron: http://anglianetwork.eu/exams/

Op Broklede gaan de tvwo-leerlingen tegen het eind van het 3e leerjaar op voor het Anglia examen op C1 niveau. Voor leerlingen in het vierde en vijfde leerjaar havo en vwo bestaat de mogelijkheid zich in te schrijven voor dit examen en de bijbehorende extra lessen.

Het Anglia AcCEPT Proficiency examen toetst de volgende vaardigheden:
– Reading
– Writing
– Listening
– Use of English
De focus ligt nadrukkelijk op grammaticale correctheid, vaardigheid in spreken, lezen, schrijven en luisteren.

International Baccalaureate examen
Het IB English examen is ook onderverdeeld in verschillende niveaus. IB examens zijn echter niet gericht op mensen die Engels als tweede taal verwerven. In tegenstelling tot de CEFR examens worden leerlingen niet getraind in het verbeteren van hun grammatica want een zeer goede beheersing daarvan is het uitgangspunt. Het doel is niet het verwerven van het Engels maar de taal is het middel om op zeer hoog niveau literaire teksten en onderwerpen uit cultuur en media te behandelen.

Op Broklede doen de tvwo-leerlingen het IB examen op het hoogste niveau, namelijk het English A2 HL. HL staat voor higher level. Hiermee wordt een near-native niveau bereikt. Leerlingen leren teksten analyseren, essays en commentaren schrijven en kritisch denken.  Literaire en culturele onderwerpen worden hiervoor gebruikt. Bij de beoordeling ligt veel nadruk op de inhoud van de geproduceerde teksten. Wat betreft taalverwerving worden de leerlingen getraind in het gebruik van Academic English.

Het IB English Language and Literature examen toetst de volgende onderdelen:

IOC – individual oral (literature)
FOA – Group or individual multimedia oral (media/culture)
WT1 – Written creative task (literature/media/culture)
WT2 – Analytical essay (literature/media/culture)
P1 – Examination: Comparative essay
P2 – Examination: Literature essay

Laatste Nieuws

We zijn trots!

Beste/lieve leerling in 5havo of 6vwo,
In dit bizarre en bijzondere schooljaar nemen de meesten van jullie afscheid van Broklede. Maar wij nemen ook afscheid van jou.

Lees meer >
Coronavirus

Lees hier de meest actuele richtlijnen en mededelingen van het RIVM.

Lees meer >
Top