Onderwijs bovenbouw

Het onderwijs in de tweede fase is als volgt ingericht:

Profielen

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen verplicht), een ­profieldeel (Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek) en een vrij deel. Voor elk vak is bepaald hoeveel uur een leerling hieraan totaal in zijn opleiding dient te werken (studielasturen).

Studiehuis

Net als in de onderbouw is in de bovenbouw steeds meer nadruk komen te liggen op vaardigheden, zowel algemene als vakspecifieke. Van alle bovenbouwleerlingen zal een grotere eigen verantwoordelijkheid gevraagd worden en zal er meer tijd per week op school besteed gaan worden aan zelfstandig werken: zelfstudie, grotere opdrachten, werkstukken, etc. Bij het zelfstandig werken zijn bij de studie-uren onderwijsassistenten aanwezig voor toezicht.

Overgangsnormen bovenbouw

Lees verdere informatie in de schoolgids.

Examen

Het eindexamen is als gevolg van deze ontwikkelingen ook veranderd. Het centraal schriftelijke gedeelte blijft voor de meeste vakken, maar sommige vakken hebben alleen een schoolexamen, dat zich uitstrekt over de hele bovenbouw zodat de leerling al direct in het vierde leerjaar gaat starten met het opbouwen van een examendossier. Sommige vakken worden al in de voorexamenjaren afgesloten.

PTA

Om precies te weten wat hem allemaal te wachten staat krijgt de leerling bij de start van het leerjaar een zogenaamd Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) uitgereikt waarin is aangegeven wat er wanneer wordt getoetst, wat er wanneer ingeleverd dient te worden en hoe dit allemaal meetelt voor het rapportcijfer en voor het schoolexamen

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top