Kwaliteit

Scholen op de kaart

Met het project ‘Scholen op de kaart’ legt de VO-raad de regie van het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs bij de scholen. Hiertoe heeft het project samen met ruim 150 pilotscholen een instrumentarium ontwikkeld waarmee scholen kunnen laten zien hoe ze presteren op twintig indicatoren.

Alle scholen voor het voortgezet onderwijs kunnen hun eigen kaart invullen. Voor ouders een prima manier om informatie op te zoeken over de school van hun kind. Bovendien laten de scholen dezelfde soort informatie zien: vergelijken wordt daarmee gemakkelijker. De cijfers zijn afkomstig van de landelijke Dienst Uitvoering Onderwijs, de onderwijsinspectie en de scholen zelf. Daarnaast kunnen scholen een toelichting geven bij de cijfers.

Door hier te klikken krijgt u inzicht in de gegevens van RSG Broklede.


Kwaliteitsscholen

Kwaliteitsscholen is voor het onderwijs in Nederland een goed systeem van strategievorming om de kwaliteitszorg goed te bewaken. Door allerlei slimme technieken verlopen steeds meer zaken automatisch, zoals het ontvangen van data vanuit Magister, SOM en binnenkort Foleta en het verzenden van data naar Scholen op de kaart.

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top