Excellentie

BÈTA onderwijs op Broklede

Onderzoek en technisch ontwerpen

Tijdens de reguliere lesuren natuurkunde, scheikunde en biologie wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het doen van onderzoek in ons nieuwe bèta lab (practicumruimte). Het onderzoek begint tijdens de practicum-uren in de onderbouw en eindigt met een zelfstandig onderzoek (profielwerkstuk) in het eindexamenjaar. Het technisch ontwerpen begint in de eerste twee leerjaren bij het vak techniek en wordt voortgezet bij het vak natuurkunde.

BÈTA festival

Ieder jaar organiseert Broklede een bètafestival met veel verschillende, uitdagende bèta- activiteiten voor leerlingen uit alle klassen. Er zijn o.a. lezingen van wetenschappers, workshops, wedstrijden, een planetarium, en de discovery truck van de Universiteit Groningen.

BÈTA keuzevakken

Naast de reguliere bètavakken biedt Broklede bovendien de mogelijkheid om breed te kiezen in de bovenbouw: we bieden de keuzevakken NLT (Natuur, Leven & Technologie), wiskunde-D en informatica aan als eindexamenvak.  Het is een bewuste keuze van Broklede; hiermee vergroten we de keuzemogelijkheden voor leerlingen die zich in de bètarichting willen specialiseren en het biedt een brede voorbereiding voor het vervolgonderwijs op het HBO en WO. Bij het vak NLT (Natuur, Leven & Technologie) wordt er gewerkt met verschillende modules uit de wetenschap en concrete opdrachten uit het bedrijfsleven. Het vak biedt zowel verbreding als verdieping voor de bètaleerling. 

BÈTA partners

Al meer dan 10 jaar maakt Broklede deel uit van bètapartners. Dat is een samenwerkingsverband met andere middelbare scholen en het vervolgonderwijs (HBO en universiteit). We delen bèta-activiteiten met andere scholen, en krijgen via bètapartners subsidies voor projecten. Daarnaast werken we met de universiteiten en hogescholen aan een betere aansluiting op het bètavervolgonderwijs en kunnen we gebruikmaken van bijvoorbeeld practicumfaciliteiten op universiteit en hogeschool. Zo lopen we voorop in de ontwikkelingen en vernieuwingen in het bèta-onderwijs.

BÈTA excellent

Op Broklede kunnen excellente leerlingen kiezen uit vele uitdagende projecten op bèta-gebied. Zo is een groep excellente leerlingen uit 5vwo op werkbezoek geweest bij CERN (Europees laboratorium voor deeltjesfysica in Genève), een groep bovenbouwleerlingen (van 4 havo t/m 6vwo) doet mee met de robotwedstrijd first-tech challenge, en leerlingen kunnen speciale masterclasses en workshops volgen bij diverse universiteiten. Ook wordt er door het jaar heen deelgenomen aan diverse olympiades (wedstrijden) van de verschillende bètavakken. 

TVWO/ BÈTA

Broklede biedt ook T(weetalig) VWO aan: dat betekent dat de leerlingen minimaal 16 lesuren in het Engels volgen en dat er extra aandacht wordt besteed aan internationalisering. Veel TVWO leerlingen kiezen een bètaprofiel in de bovenbouw om zo optimaal te kunnen profiteren van het vakkenaanbod op het gebied van internationalisering en bèta-onderwijs op Broklede.

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top