Beleid

Het onderwijskundig beleid

Het onderwijskundig beleid is gericht op verbetering en vernieuwing. Daarbij wordt aangesloten op landelijke onderwijskundige ontwikkelingen zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. Zo is er veel aandacht voor actief en zelfstandig werken en voor de integratie van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in de lessen.

Daarnaast neemt de school deel aan meerdere samenwerkingsprojecten. Een voorbeeld is het bètapartnersproject waarbij we samen met Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, het NEMO, VHTO en 7 andere scholen werken aan onderwijs­vernieuwingen om het bètaonderwijs op RSG Broklede nog aantrekkelijker te maken voor de leerlingen. Inmiddels heeft RSG Broklede zich in vervolg hierop gekwalificeerd als Universumschool. Met als basis een goede kwaliteit van bètaonderwijs op de eigen school streeft RSG Broklede ernaar dat meer leerlingen kiezen voor een vervolgstudie in de bètarichting.

Bij wiskunde D wordt gewerkt met videoconferencing. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste digitale voorzieningen. De leerlingen volgen de betreffende les simultaan via beeld- en geluidsverbindingen. De school heeft extra aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen.

Voor het TVWO werkt RSG Broklede mee aan het netwerk Tweetalige Scholen en aan het U-Teachproject van de Universiteit van Utrecht (opleiding voor leraren in het tweetalig onderwijs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toetsbeleid

In het huishoudelijk reglement worden in verschillende artikelen de rechten en plichten van leerlingen en docenten t.a.v. toetsing geregeld.

Daarnaast zijn er binnen de school nog een aantal aanvullende afspraken gemaakt. De belangrijkste daarvan zijn:

– In iedere vaksectie worden gemeenschappelijke afspraken gemaakt over alle proefwerken die worden afgenomen. Dit

betreft afspraken over correctie, beoordeling, frequentie en gewicht van de proefwerken.

– Iedere toets wordt nabesproken in de les. De leerling heeft daarbij inzicht in het door hem of haar gemaakte werk.

– Het is bij een groot deel van de vakken niet goed mogelijk een groot aantal verschillende, gelijkwaardige versies te

maken. Bij deze vakken krijgen de leerlingen het gemaakte werk dan ook niet mee naar huis. Tijdens de bespreking

moet de leerlingen daarom wel voldoende gelegenheid geboden worden om inzicht te krijgen in de onderdelen waar

hiaten zitten, zodat ze daaraan later thuis kunnen werken. In de bovenbouw wordt daarvoor bij verschillende vakken het

formulier `foutenanalyse` gebruikt.


 

 

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top