Medezeggenschapsraad

Actueel 08-05-2017

Reglement MR RSG Broklede versie 7 maart 2017


Algemeen

Een school is een werkgemeenschap. Er wordt gewerkt aan  kennisoverdracht, zeker, maar het gaat ook om opvoeding en vorming van jongeren. Leerlingen, personeel en ouders hebben daarin  ieder  hun eigen verantwoordelijkheid. RSG Broklede valt samen met de Rientjes Mavo onder het bestuur van Stichting VO de Vechtstreek. De schoolleiding en het bestuur van de Stichting stellen vast hoe het geld dat de school van de overheid krijgt, ingezet gaat worden. Er dienen altijd keuzes gemaakt te worden. Om het personeel, de leerlingen en de ouders te betrekken bij het maken van deze keuzes, bestaat er een medezeggenschapsraad die via instemmingsrecht of adviesrecht haar invloed op het (voorgenomen) beleid kan uitoefenen.

De leden van de medezeggenschapsraad  worden gekozen uit het personeel  (6 vertegenwoordigers), de leerlingen  (3) en de ouders (3).

Tijdens de MR vergaderingen komen zeer uiteenlopende zaken aan de orde: het Schoolplan, de financiën van de school, het formatieplan, de inrichting van het onderwijs, het beleid rondom toetsing, de vakantieregeling etc.

Laatste Nieuws

Samenwerking basisscholen met Broklede

Alle kinderen kregen les in microscopie, natuurkunde en scheikunde

Lees meer >
Veiligheidsconvenant

Broklede heeft een veiligheidsconvenant afgesloten met gemeente, politie en bureau Halt in aanwezigheid van de burgemeester en de wethouder.

Lees meer >
Top