Medezeggenschapsraad

Actueel 08-05-2017

Reglement MR RSG Broklede versie 7 maart 2017


Algemeen

Een school is een werkgemeenschap. Er wordt gewerkt aan  kennisoverdracht, zeker, maar het gaat ook om opvoeding en vorming van jongeren. Leerlingen, personeel en ouders hebben daarin  ieder  hun eigen verantwoordelijkheid. RSG Broklede valt samen met de Rientjes Mavo onder het bestuur van Stichting VO de Vechtstreek. De schoolleiding en het bestuur van de Stichting stellen vast hoe het geld dat de school van de overheid krijgt, ingezet gaat worden. Er dienen altijd keuzes gemaakt te worden. Om het personeel, de leerlingen en de ouders te betrekken bij het maken van deze keuzes, bestaat er een medezeggenschapsraad die via instemmingsrecht of adviesrecht haar invloed op het (voorgenomen) beleid kan uitoefenen.

De leden van de medezeggenschapsraad  worden gekozen uit het personeel  (6 vertegenwoordigers), de leerlingen  (3) en de ouders (3).

Tijdens de MR vergaderingen komen zeer uiteenlopende zaken aan de orde: het Schoolplan, de financiën van de school, het formatieplan, de inrichting van het onderwijs, het beleid rondom toetsing, de vakantieregeling etc.

Laatste Nieuws

Weer een Gouden Kalf voor talentgroep beeldend/design?

Op dinsdagmiddag 2 oktober schitteren de leerlingen op de rode loper van de Stadsschouwburg in Utrecht

Lees meer >
De conciërge lost het op……

Theo Franke in het Algemeen Dagblad van 1 september jl.

Lees meer >
Top