Medewerkers

Medewerkers Broklede schooljaar 2017-2018

Schoolleiding

Rector-bestuurder
de heer Rob van Oevelen, r.van.oevelen@vodevechtstreek.nl
Plv. rector/conrector onderwijs & kwaliteit
de heer Freek van Gurp, f.van.gurp@broklede.nl
Conrector
de heer Dick van Steenis, d.van.steenis@broklede.nl

Afdelingsleiders

1, 2, 3 havo
mevrouw Elize Leegwater-van Haaren, e.leegwater-2@broklede.nl
4 en 5 havo
mevrouw Annie Noltes-Jongbloed, a.noltes@broklede.nl
1 en 2 havo/vwo en 1, 2 en 3 (t)vwo
de heer Gert Achterberg, g.achterberg@broklede.nl
4, 5 en 6 (t)vwo
mevrouw Nienke Stolk-Dijkstra, n.stolk@broklede.nl

Klik hier voor het overzicht docenten en mentoren 2017-2018

Klik hier voor het overzicht ondersteunend personeel 2017-2018

 

Laatste Nieuws

Samenwerking basisscholen met Broklede

Alle kinderen kregen les in microscopie, natuurkunde en scheikunde

Lees meer >
Veiligheidsconvenant

Broklede heeft een veiligheidsconvenant afgesloten met gemeente, politie en bureau Halt in aanwezigheid van de burgemeester en de wethouder.

Lees meer >
Top