Medewerkers

Medewerkers Broklede schooljaar 2018-2019

Schoolleiding

Rector-bestuurder,
Plv. rector/conrector onderwijs & kwaliteit, de heer Freek van Gurp, f.van.gurp@broklede.nl
Conrector, de heer Dick van Steenis, d.van.steenis@broklede.nl

Afdelingsleiders
Afdelingsleider 1/2/3 (t)havo en 1/2 havo/vwo- mevrouw Elize Leegwater
(tijdelijk waargenomen door mevrouw Claudia van de Hof)

Afdelingsleider 4/5 havo – mevrouw Annie Noltes
Afdelingsleider 1/2/3 (t)vwo – de heer Gert Achterberg
Afdelingsleider 4/5/6 (t)vwo – mevrouw Annemieke Tol

Klik hier voor het Klassen en mentoren 2018-2019

Laatste Nieuws

Leerlingen politiek betrokken

Onderwijs heeft invloed op de ontwikkeling van democratisch burgerschap!

Lees meer >
Open Huis – 26 januari

Waar staan de foto’s van het Open Huis van 26 januari jl.?

Lees meer >
Top