Medewerkers

Medewerkers Broklede schooljaar 2018-2019

Schoolleiding

Rector-bestuurder,
Plv. rector/conrector onderwijs & kwaliteit, de heer Freek van Gurp, f.van.gurp@broklede.nl
Conrector, de heer Dick van Steenis, d.van.steenis@broklede.nl

Afdelingsleiders
Afdelingsleider 1/2/3 (t)havo en 1/2 havo/vwo- mevrouw Elize Leegwater
(tijdelijk waargenomen door mevrouw Claudia van de Hof)

Afdelingsleider 4/5 havo – mevrouw Annie Noltes
Afdelingsleider 1/2/3 (t)vwo – de heer Gert Achterberg
Afdelingsleider 4/5/6 (t)vwo – mevrouw Annemieke Tol

Klik hier voor het Klassen en mentoren 2018-2019

Laatste Nieuws

Heet onze internationale studenten welkom!

Een van de speerpunten van onze school is internationalisering. We richten de blik op de wereld om ons heen, maar we halen de wereld ook binnen de school.

Lees meer >
Arthur Pormes en Lars Roon waren in Finland

Onze collega’s Arthur Pormes en Lars Roon waren in Finland om inspiratie op te doen.

Lees meer >
Top