Contactgegevens

RSG Broklede
Correspondentieadres: Postbus 246, 3620 AE Breukelen
Bezoekadres: Schepersweg 6a, 3621 JK Breukelen
Telefoon: 0346-258060
IBAN: NL76 RABO 0304 6780 15
E-mail: broklede@broklede.nl
Website: www.broklede.nl

Inspectie
Inspectie van het onderwijs, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl
Tel. 088-6696060 (gratis)

Schoolleiding
Rector-bestuurder – de heer Rob van Oevelen
Plv. rector/conrector onderwijs & kwaliteit- de heer Freek van Gurp
Conrector – de heer Dick van Steenis

Afdelingsleiders
1/2/3 (t)havo, 1/2 havo/vwo – mevrouw Elize Leegwater
4/5 havo – mevrouw Annie Noltes
1/2/3 (t)vwo – de heer Gert Achterberg
4/5/6 (t)vwo – mevrouw Annemieke Tol

Decanen
Algemeen decaan – de heer Lex Hesterman
Decaan ondersteuner – mevrouw Kassandra van Houdt

Leerlingenzorg
Coördinator leerlingenzorg  – mevrouw Carla van den Heuvel (afwezig)/ mevrouw Monique Pondes (tijdelijk vervangster)
Leerlingbegeleider – de heer Thomas Mentink
Leerlingbegeleider – de heer Geurt Posthouwer

Verzuimcoördinator – mevrouw Yvonne Meppelink

ICT coördinator  mevrouw Mira van der Wulp

Examensecretariaat
de heer Rob Doumaid
mevrouw Kirsten Zander
mevrouw Karin Werkhoven
mevrouw Ireen van Lint

Vertrouwenspersonen
voor leerlingen – mevrouw Monica Bos, mevrouw Brigitte Leegerstee, de heer Geurt Posthouwer
voor personeel – mevrouw Francis Kosterman

Meldpunt vertrouwensinspecteurs – Tel. 0900-1113111

Secretariaat
schoolleiding – mevrouw Marion Sijbesma
leerlingen onderbouw – mevrouw Wilma Honkoop
leerlingen bovenbouw – mevrouw Ireen van Lint
mailadres leerlingensecretariaat: leerlingenadministratie@broklede.nl

Bevoegd gezag
Stichting VO de Vechtstreek
Bestuurder – de heer Rob van Oevelen
Correspondentieadres: Postbus 246, 3620 AE Breukelen
Bezoekadres: Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen
Telefoon: 0346-584100
IBAN: NL82 INGB 0656 5973 64
E-mail: bestuurder@vodevechtstreek.nl
Website: vodevechtstreek.nl

Laatste Nieuws

Open Huis – 26 januari

Welke school past bij mij / mijn kind?

Lees meer >
Inspiratiedag Broklede

Na het grote succes in 2017 willen wij onze leerlingen nog meer inspireren op allerlei gebieden.

Lees meer >
Top