Aanmelding en voorlichting

Onderbouw

1e leerjaar

De eersteklassers beginnen hun opleiding in een havo, thavo, havo/vwo, vwo of een tvwo klas. Zij worden ingedeeld op grond van het advies van de basisschool en een tweede toelatingsgegeven. Leerlingen van het tweetalig havo of vwo krijgen een toelatingsgesprek en een taaltoets. Voor iedere stroom wordt tenminste 1 klas gevormd. Indien de belangstelling voor 1 bepaalde stroom groter is, worden er meerdere klassen gemaakt.

De aanmelding loopt via de Toelatingsprocedure-2017-2018-Stichtse-Vecht

Stroomschema aanmeldingsprocedure Stichtse Vecht voor ouders.

De leerlingen buiten de regio kunnen gebruik maken van het aanmeldingsformulier onderbouw 2018-2019
Broklede hanteert hiervoor de Definitieve procedure toelating 1e leerjaar


2e en 3e leerjaar

Klik hier voor het aanmeldingsformulier onderbouw 2018-2019

Broklede hanteert hiervoor de volgende toelatingsprocedure procedure toelating 2e leerjaar en hoger 2018-2019 nw

Het toelatingsbeleid voor het schooljaar 2018-2019 vindt u hier Toelatingsbeleid 2e leerjaar en hoger 2018-2019 nw

Samenwerking met de Rientjes Mavo
Leerlingen met een mavo-advies van de basisschool en een voorkeur voor de mavo/havo plaatsing kunnen aangemeld worden op de Rientjes Mavo. Daar kunnen ze geplaatst worden in een mavo+ klas. Na bevordering naar 2 havo kunnen deze leerlingen instromen in havo op RSG Broklede.


Bovenbouw

Klik hier voor het aanmeldingsformulier bovenbouw 2018-2019

De toelatingsprocedure van Broklede wordt begin schooljaar 2018-2019 gepubliceerd.

Het toelatingsbeleid voor het schooljaar 2018-2019 wordt begin schooljaar 2018-2019 gepubliceerd.


Profielen schooljaar 2018-2019

havo
cultuur & maatschappij 1819
havo economie & maatschappij 1819
havo natuur & gezondheid 1819
natuur & techniek 1819

vwo
cultuur & maatschappij 1819
economie & maatschappij 1819
natuur & gezondheid 1819
natuur & techniek-vwo

tvwo
cultuur & maatschappij 1819
economie & maatschappij 1819
natuur & gezondheid 1819
natuur & techniek 1819


 

 

Laatste Nieuws

Informatieavond 22 november 2018

Overstap van groep 8 naar voortgezet onderwijs. Welke school past goed bij het kind?

Lees meer >
Inspiratiedag Broklede

Na het grote succes in 2017 willen wij onze leerlingen nog meer inspireren op allerlei gebieden.

Lees meer >
Top