Aanmelding en voorlichting

Onderbouw

1e leerjaar

De eersteklassers beginnen hun opleiding in een havo, thavo, havo/vwo, vwo of een tvwo klas. Zij worden ingedeeld op grond van het advies van de basisschool en een tweede toelatingsgegeven. Leerlingen van het tweetalig havo of vwo krijgen een toelatingsgesprek en een taaltoets. Voor iedere stroom wordt tenminste 1 klas gevormd. Indien de belangstelling voor 1 bepaalde stroom groter is, worden er meerdere klassen gemaakt.

De aanmelding loopt via de Toelatingsprocedure 2018-2019 – Stichtse Vecht

Stroomschema aanmeldingsprocedure Stichtse Vecht voor ouders.

De leerlingen buiten de regio kunnen gebruik maken van het aanmeldingsformulier onderbouw 2019-2020

Broklede hanteert hiervoor de definitieve procedure toelating 1e leerjaar


2e en 3e leerjaar

Klik hier voor het aanmeldingsformulier onderbouw 2019-2020

Samenwerking met de Rientjes Mavo
Leerlingen met een mavo-advies van de basisschool en een voorkeur voor de mavo/havo plaatsing kunnen aangemeld worden op de Rientjes Mavo. Daar kunnen ze geplaatst worden in een mavo+ klas. Na bevordering naar 2 havo kunnen deze leerlingen instromen in havo op RSG Broklede.


Lees hier ons toelatingsbeleid 2e leerjaar en hoger.

Hierin zijn opgenomen de aanvullende criteria m.b.t. aanmelding
– 4 havo (instroom vanuit 4 vmbo-tl)
– 5 vwo (instroom vanuit 5 havo)


Bovenbouw

Bovenbouwfolder 2019-2020

Klik hier voor het aanmeldingsformulier bovenbouw 2019-2020


Profielen schooljaar 2018-2019

havo
cultuur & maatschappij 1819
havo economie & maatschappij 1819
havo natuur & gezondheid 1819
natuur & techniek 1819

vwo
cultuur & maatschappij 1819
economie & maatschappij 1819
natuur & gezondheid 1819
natuur & techniek-vwo

tvwo
cultuur & maatschappij 1819
economie & maatschappij 1819
natuur & gezondheid 1819
natuur & techniek 1819


Laatste Nieuws

Heet onze internationale studenten welkom!

Een van de speerpunten van onze school is internationalisering. We richten de blik op de wereld om ons heen, maar we halen de wereld ook binnen de school.

Lees meer >
Arthur Pormes en Lars Roon waren in Finland

Onze collega’s Arthur Pormes en Lars Roon waren in Finland om inspiratie op te doen.

Lees meer >
Top